Доказа се наличието на минерална вода в с.Голям извор, община Тетевен

През април, 2016 г. са извършени начални анализи за химичния състав на два извора в с. Голям извор, Тетевенско. Изворите са „Кривина” и „Тулюшевец”. При извор „Кривина” се доказват количества, които са характерни за минералните води на сяра, натрий, хидрокарбонати и флуориди. Електропроводимостта е също характерна за минерални води.

При извор „Толюшевец” се доказва по-високо количество сяра, отколкото при извор „Кривина”. 
Необходимо е изследване по Наредба No. 14 за за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Спектрален и математичен анализ допълнително ще покажат ефектите върху човешкото здраве.

 

Проф. Игнат Игнатов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню