Програми

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН МАНДАТ 2019-2023 вижте тук.

1. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

2. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2022 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.


 План за защита при бедствия на община Тетевен вижте тук.

Приложения за изтегляне:  Основен / Наводнение / Земетресение / Ядрена заплаха

 

 

 


 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2022 ГОДИНА вижте тук.


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2019 г. вижте тук.
 


ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2020 г.  вижте  тук.

 

ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2021 г.  вижте   тук.                    
Приложения:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2022 г.  вижте тук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021-2027 Г.
Изтеглете цялата програма тук
Раздел лечебни растения към програмата - изтеглете тук
 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021-2027 г.

Изтеглете цялата програма тук

Доклад за морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен за 2019 г. - изтеглете тук

 


ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА  ЗА ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО ЗА 2014 г. 

Вижте пълното съдържание тук.

 


 Програма за управление на Община Тетевен 2015-2019 вижте тук.


 

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г вижте тук.

 


 

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен  вижте тук.


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива за периода 2013-2022 г. вижте тук.

 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива на Община Тетевен 2021-2023 г. вижте тук.


 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

 Програма за енергийна ефективност на Община Тетевен 2021 - 2027 година вижте тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2015 г.  вижте тук.


 Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2016 г.  вижте тук.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2017 г. вижте  тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2018 г. вижте тук.
Годишен отчет за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020" и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г. вижте тук.


 

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню