Бюджет на Община Тетевен за 2015 г.

Посещения: 2258

Инвестиционна програма вижте тук.

Приходи  2015 г вижте  тук.

 

Разходи по основни параграфи вижте тук.

 

Разходи по функции и дейности вижте тук.

Разходи по функции вижте тук.

Заповед-формули ЦДГ и ОДЗ-2015г вижте тук.

Заповед-формули-училища-2015 вижте тук.

 

Месечни отчети за изпълнение на Бюджет 2015:

- месечен отчет към 31.01.2015 г.

- месечен отчет към 28.02.2015 г

- тримесечен  отчет към 31.03.2015 г.

- месечен отчет към 30.04.2015 г.

- месечен отчет за май 2015 г.

- месечен отчет за юни 2015 г.

- месечен отчет за юли 2015 г.

- месечен отчет за август 2015 г.

- ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2015 Г. ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ

- ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ДО 30.09.2015 Г.

- месечен отчет за м. октомври.

- месечен отчет за м. ноември

- ГОДИШЕН ОТЧЕТ