За кметството

Село Галата е най-голямото село в община Тетевен.Това село е с нарастващо население. Землището му е сравнително малко - 15512 дка - само 2,22% от общата територия на общината. Селскостопанският фонд и горският фонд са почти еднакви - съответно 7282 дка (46,90%) и 7522 дка (48,50%). Фонд населени места е сравнително висок 4,40%. В землището, обаче, почти няма водни течения и водни площи. Слабо развита е транспортната и инженерната инфраструктура. Има находище за черен мрамор.
Разписание на автобусните линии вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню