УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ

Посещения: 2008

Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 


График за провеждане на търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен


График за провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина