Payday loans
Republic Bulgaria, Region Lovech
Български (България)
 • 1.jpg
 • tet2.jpg
 • p.jpg
 • sait 2.jpg
 • 3.jpg
 • 99.jpg
 • 66.jpg
 • sait 3.jpg
 • tet4.jpg
 • sait 5.jpg
 • 2 copy.jpg
 • teteven-night.jpg
 • summer.jpg
 • 111.jpg
 • sait 4.jpg
 • winter.jpg
 • sait1.jpg
 • spring.jpg
 • tet1.jpg
 • w.jpg
Добре дошли в портала ни!

Обява

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Със заповед № ОХ – 212 /25.03.2015 г.на министъра на отбраната на Република България се променят срока за подаване на документи и срока за провеждане на конкурсите обявени със заповед

 № ОХ-104/06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Република България  за обявени свободни  длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв на БА чрез провеждане на конкурс, за лица  български граждани завършили граждански, средни или висши училища.

Срок за подаване на документи от кандидатите в съответната териториална структура за водене на военния отчет  обявен в заповедта  се удължава до  19.06.2015 г.

Read more...
 

Важно съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уведомяваме Ви, че е открита процедурата за кандидатстване  за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  и за ползване на услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”.

Получаването на Заявления за кандидатстване и подаването им  се извършва от 27.03.2015 год. до 09.04.2015 год.   в Домашен социален патронаж ,  гр.Тетевен, ул.“Полк. Орлов“ № 3, ет.2  / Клуб на пенсионера /  от 9,00 часа до 16,00 часа :

Целева група по проект „Нови алтернативи” са:

• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

• Семейства на деца, с увреждания;

• Самотно живеещи тежко болни лица;

Кандидатите за длъжността „Личен асистент“ трябва да отговарят на следните изисквания :

- да са лица в трудоспособна възраст,

- с минимум – основно образование,

- регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Тетевен

 

Община Тетевен

Last Updated on Tuesday, 31 March 2015 06:09
 

На 24.03.2015 година МКБППМН организира за училищата от Община Тетевен, викторина на тема: „Наркотиците – колко опасни са всъщност?”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Участваха следните училища:

·        ОУ „ГЕОРГИ  БЕНКОВСКИ”- село ГАЛАТА

·        СОУ „ГЕОРГИ  БЕНКОВСКИ” - град  ТЕТЕВЕН

·        ПГГСД „САВА МЛАДЕНОВ” -  град  ТЕТЕВЕН

·        ОУ „ГЕОРГИ  БЕНКОВСКИ” - село ЧЕРНИ ВИТ

·        ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” -  село  ГРАДЕЖНИЦА

·        ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” - село  ГЛОГОВО

     Всички ученици се бяха постарали при подготовката на предварително предоставените им въпроси, като чрез своите отговори  показаха своята съпричастност към борбата срещу използването на наркотични вещества.

    

Подробности вижте тук.

 

Национална кампания за измерване концентрацията на радона в жилищни сгради

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Министерството на здравеопазването, Националният център по радиобиология и радиационна защита и регионалните здравни инспекции в цялата страна започват кампания по измерване на концентрацията на радон в жилищните сгради. Кампанията се провежда по Националната програма за намаляване на въздействието на радона в сградите върху здравето на населението.

Целта на проучването, което ще продължи 12 месеца, е да се набележат мерки за намаляване на концентрацията на опасния газ в жилищните сгради, обясни доктор Цветолюба Генкова- директор на Регионалната здравна инспекция в Ловеч.

Радонът е естествен радиоактивен газ, който се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий-222 в почвата и скалите. Може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха. Обикновено налягането на въздуха в  жилищата е по-ниско спрямо почвата около основите на блока.

Заплаха са разпадните продукти на радона, които са твърди частици и, утаявайки се върху подове, стени, прашинките във въздуха, се вдишват от човека и създават риск от заболяване от рак на белия дроб.

Важно!!!

За предстоящите проучвания се набират доброволци, в чиито домове ще се поставят детектори за измерване на концентрацията на радона.

Детекторите се поставят на най-ниския обитаем етаж от сградата.

Детекторът не излъчва йонизиращо лъчение или друг вид лъчение.

Детекторът измерва част от естествения радиационен фон и не събира друга информация за вас и вашето жилище.

 

За информация стая 204 в сградата на Общинска администрация Тетевен и тел. 0678/52200, вътр. 204

Last Updated on Monday, 23 March 2015 09:40
 


Page 2 of 4

!

 


 

 

 

Справка данъци и такси

Деловодна справка

 

opac_new
Администрация
 
Стратегии и плановеspace
spaceВизия за бъдещето на Общината
black dot
Прозрачна администрацияspace
Сигнали, мнения и предложения може да изпращате от тукspace
black dot
black dot

Проект - ОПАК

SMS център

 

Важно!

СЪОБЩЕНИЕ
до всички задължени лица
на територията на Община Тетевен
 
 

 Важно за хотелиерите - вижте тук

Достъп до услуги
Гласов портал
Справочник
sms_350_70

Анкета

Доволни ли сте от обслужването в ОА - Тетевен
 

Банкови сметки на община Тетевен

Онлайн в момента

We have 22 guests online

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

email: lovech.kzd@kzd.bg

гр.Ловеч,
ул."Търговска" 24,
Дом "Преслав", ст. 2
тел.: 068/ 60 28 68