Payday loans
Republic Bulgaria, Region Lovech
Български (България)
 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 2 copy.jpg
 • 3.jpg
 • 44.jpg
 • 55.jpg
 • 66.jpg
 • 77.jpg
 • 99.jpg
 • 111.jpg
 • p.jpg
 • s1.jpg
 • spring.jpg
 • summer.jpg
 • tet1.jpg
 • tet2.jpg
 • tet4.jpg
 • teteven-night.jpg
 • w.jpg
 • winter.jpg
Добре дошли в портала ни!

Съобщение за проведена заключителна пресконференция

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето съобщение Ви информираме че на 20.08.2014 г. се състоя заключителната пресконференция по Проект„Подобряване на ефективността на общинска администрация - Тетевен” с бенефициент Община Тетевен. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията се проведе на 20.08.2014 г. от 11,00 часа в Салона на общинска администрация Тетевен. Участие в нея взеха екипът по проекта, както и изпълнителите на дейностите по информация и публичност – „БенчМарк Груп” AД, гр. София.

Целта на събитието бе да се запознаят общинските служители и широката общественост с осъществените дейности и постигнатите резултати по проекта.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 77 400.32 лева. Продължителността - 12 месеца - от 23.08.2013 г. до 23.08.2014 г.

 

Изготвяне на Последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) на община Тетевен за периода 2007-2013 г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Тетевен 2007-2013 г. в изпълнение на чл. 34 от Закона за регионалното развитие, Община Тетевен и „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД провеждат анкетно проучване на мнението и препоръките на граждани, организации, институции, предприятия и др.

Целта на проучването е да се извърши качествена Последваща оценка на ОПР 2007-2013 г. с активното участие на всички заинтересованите страни, участващи в процеса на отчитане на изпълнението.

Анкетните карти са анонимни, анкетата може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Тетевен - www.teteven.bg и в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Тетевен.

Last Updated on Monday, 18 August 2014 06:29 Read more...
 

График за сключване на споразумения по чл. 37 а, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Заседанията се провеждат в Общинска служба по земеделие
Подробности вижте тук.

Last Updated on Friday, 08 August 2014 13:22
 

Покана за обществено обсъждане

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

Относно: ПРОЕКТ НАНАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Община Тетевен уведомява всички заинтересовани лица,  че в официалната интернет страница на Община Тетевен е публикуван  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ВЕДНО С МОТИВИРАН ДОКЛАД (Документите може да видите тук) Също така е предоставен достъп до него в Информационния център на Община Тетевен, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становища, предложения и възражения. 

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица  могат да подават становища, предложения и възражения по проекта в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение и проекта.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9 или на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , най-късно до 17:00 часа на 14.08.2014г.

Общественото обсъждане на ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ще се проведе на 18.08.2014г. от 10:00 часа в салона на Община Тетевен

Last Updated on Wednesday, 06 August 2014 10:46
 Page 2 of 3

Справка данъци и такси

Деловодна справка

 

opac_new
Администрация
 
Стратегии и плановеspace
spaceВизия за бъдещето на Общината
black dot
Прозрачна администрацияspace
Сигнали, мнения и предложения може да изпращате от тукspace
black dot
black dot

Проект - ОПАК

SMS център

 

Важно!

СЪОБЩЕНИЕ
до всички задължени лица
на територията на Община Тетевен
 
 

 Важно за хотелиерите - вижте тук

Достъп до услуги
Гласов портал
Справочник
sms_350_70

Анкета

Доволни ли сте от обслужването в ОА - Тетевен
 

Банкови сметки на община Тетевен

Онлайн в момента

We have 21 guests online

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

email: lovech.kzd@kzd.bg

гр.Ловеч,
ул."Търговска" 24,
Дом "Преслав", ст. 2
тел.: 068/ 60 28 68