География

"Долината на Тетевен е вълшебна, неизмеримо красива" (Феликс Каниц).

Община Тетевен е разположена в Ловешка област - Северозападен район за планиране (СЗРП). Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Това са общините - Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област; Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки.

Територията на общината е 696 975 дка или около 697 кв. км., което представлява 16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 кв. км).

Територията на общинатае разположена в долината на река Вит, заобиколена от красивите върхове - Петрахил, Червен, Трескавец и др. от Златишко - Тетевенска планина, която се простира на изток от Златишкия проход до ниския Рибаришки проход.

Надморската височина варира от 340 до 2100 м., а в гр. Тетевен е 415 м. Релефът е планински и полупланински. Билните части на планината са голи, южните склонове са много стръмни и обезлесени, а северните склонове във високата си част са силно ерозирани, а в средната - полегати и добре залесени с хубави букови гори.

Абсолютната надморска височина на Златишко - Тетевенската планина се маркира от най-високия връх Вежен (2 198 м.), който се издига в източната й част. Планината е осеяна и с други красиви върхове, които представляват интерес за туристите - Паскал - 2029 м.; Тетевенска Баба - 2071 м.; Картал - 2014 м.; Болована - 2019 м.; Братаница - 1980 м. и др.

Горите в общината предлагат приятна среда за туризъм и отдих - пешеходна разходка, ловуване, събиране на диви плодове, билки и гъби. По река Бели Вит и нейните притоци има отлични условия за риболов и за плаж през лятото. Красивите скални образувания край Тетевен предлагат добри условия за алпинизъм.


{vsig}galery2{/vsig}

 

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню