В Тетевен откриха първия в България център за обществена подкрепа

На 20.04.2011 г. в Тетевен официално беше открит първия в България център за обществена подкрепа. Той е първата в България специализирана институция, преструктурирана в социална услуга по пилотен проект «Преструктуриране на ДМСДГ – Тетевен – изграждане на алтернативни услуги», изпълняван в партньорство от министерството на здравеопазването, министерството на труда и социалната политика, Община Тетевен и британската фондация «Надежда и дом за децата» и сдружение “Еквилибриум”. Центърът е модел за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца, съгласно националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената концепция за дейнституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи на министерството на здравеопазването.
Кметът на община Тетевен Николай Павлов и заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова прерязаха лентата на най-новия социален обект в общината, държавно делегирана дейност.  
Ние сме много горди от извършената работа. Това е първият закрит дом за медико-социални грижи за деца и на негово място създадохме нови социални услуги, които да служат не само на децата от дома, а на цялата община. Това е исторически момент, пример, който ще следваме при деинституционализацията на останалите девет дома в България. Реформата е задействана, деинституционализацията е много важна за министерството и правителството. Нашата визия е през следващите 20 години да няма вече институции за деца, каза в изказавнето си зам.-министър Д. Димитрова.
 
Тетевен ще бъде пример за цялата реформа, която ще реализираме като правителство, защото България има капацитета да я направи, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани. Инвестициите в услугите деца са сериозна инвестиция в бъдещето, добави още Шабани.
Замаместник- директорът на дирекция от Агенцията за социално подпомагане Даринка Янкова прочете поздравителен адрес от името на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Цялата тази здрава работа е за децата, каза заместник-посланик Стюарт Питърс. Ние от посолството на Великобритания сме много горди, че имаме връзка с това, което се случва в Тетевен. Вие доказахте, че това може да се направи и поставихте модели за останалата част на България. Вие показахте, че промяната отваря нови възможности не само за децата, а и за хората, които живеят в града, добави още той.
Центърът за обществена подкрепа започна да функционира в сградата на преструктурирания дом за медико-социални грижи за деца до 3 години началото на година в Тетевен. Той е с капацитет 80 деца до 18 г. и предоставя социалните услуги:звено «Спешен прием» за кризисно настаняване с капацитет 6 деца и максимален период на престой 3 месеца; център по приемна грижа; мобилно звено по превенция на изоставянето; център за робта с деца с отклоняващо се поведение и в риск от отпадане от училище. Центърът за обществена подкрепа предлага още индивидуална подкрепа от ключов социален работник; специализирани консултации с психолог, педагог, рехабилитатор; насочване и посредничество за установяване на контакти и придрежаване до институции; практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието; социална подкрепа в дома на детето и семейството /мобилна социална работа; грижи за деца, индивидуална психологическа и социална работа, подкрепа за училище и занимания по интереси през деня; обучение и подкрепа за родители, приемни родители и осиновители.
Центърът за обществена подкрепа работи по ранната превенция на риска, насочена към достигане, откриване и работа на терен с деца и семейства от високорискови общности. Ползватели на услугата са деца и семейства в риск от община Тетевен, а звено «Спешен прием», мобилното звено по превенция на изоставянето и центъра по приемна грижа имат областни функции при липса на подобни услуги в общините от Ловешка област.
На откриването на Центъра за обществена подкрепа в Тетевен присъстваха още зам.-областният управител на област Ловеч Сашо Данков, представители на регонални и местни структури на Агенцията за социално подпомагане, общински съветници, Дейвид Бисет и Галина Пурчева-Бисет от УС на СНЦ «Еквилибриум» и други предсатвители на неправителствени организации, граждани.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню