Обяснителна  записка относно отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен към 31.12.2013 г. вижте тук.

Обяснителна записка към ГФО 2013 г. вижте тук.

Одитен доклад вижте тук.

Одитно становище вижте тук.

Рекапитулация на приходи и разходи вижте тук.

Баланси на второстепенните разпоредители вижте тук.

BALANCE-2013-IV-6105

IB3_2013_4_6105_K10

IB3_2013_4_6105_K11

IB3_2013_4_6105_K12

IB3_2013_4_6105_K33

IB3_2013_4_6105_K40

IB3_2013_4_6105_K42

IB3_2013_4_6105_KSF

 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Тетевен за 2013 г. вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню