Публикация по проект „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ”

17 Юни 2013
1024 times

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

 

             Основна цел на проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места”е  - повишаване капацитета на човешките ресурси  за създаване на  качествена и модерна общинска администрация в  Общините  Тетевен и Лясковец, чрез  използване опита и  добри практики  създадени в  общините Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия).

В изпълнение на Дейност 12. Дейности за информация и публичност бе Проведена встъпителна пресконференция на 14.06.2013 г. /петък/ от 09.00 ч. в конферентната зала на Община Тетевен. Тя бе открита и проведена от г-н Тони Стоев – ръководител проект. В нея взеха участие г-жа Силвия Вутева – технически асистент и г-н Десислав Цветанов – зам. кмет на Община Тетевен.

На встъпителната пресконференция бе анонсиран стартът на проекта. Публично бе представена информация, свързана с поставените цели и изпълнението на дейностите. Бяха представени подробни параметри във връзка със реализацията на предстоящите тристранен обмен, обучителни посещения и стаж в Тисафюред(Унгария) и Ладисполи(Италия), както и необходимите средства и тяхното отчитане.

          На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни - граждани, представители на бизнеса, местни и регионални медии, както и служители на Общинска  администрация.

           Целта на тази пресконференция бе да запознае хората с изпълнението на дейностите по проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” и неговите цели. На всички присъстващи се предостави възможност да споделят мнение и да зададат своите въпроси.

           

            Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

            Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г. 

Last modified on Вторник, 03 Септември 2013 10:25
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню