Покана по проект "Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места"

11 Юни 2013
1036 times

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

            Във връзка с изпълнението на дейност 12 „Дейности за информация и публичност” по проект: „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10-25-17/07.03.2012 г., по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Ви каним да присъствате на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 14 Юни 2013 г. (петък) от 09.00 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата пресконференцияще бъдат представени: екипът за управление на проекта, същността, целите, предвидените инвестиции, график за изпълнението на проекта, очакваните резултати от проекта и същността на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Очакваме Ви!

С уважение,

ТОНИ СТОЕВ

Ръководител проект

Last modified on Вторник, 03 Септември 2013 10:11
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню