Проект "И аз имам семейство"

28 Ное 2013
1387 times

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


От началото на 2012г. на територията на Община Тетевен се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.
Цели по проекта:
· Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”
· Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;
· Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица;


· Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво.
Към 30.11.2013г. по проект „И аз имам семейство” са подадени общо 25 /двадесет и пет/ заявления, от които 12 /дванадесет/ вече са утвърдени като приемни родители от Комисията по приемна грижа. Едно семейство е заличено от Регистъра на приемните семейства по собствено желание.
В 7 /седем/ от семействата бяха настанени 9 /девет/ деца, нуждаещи се от социалната услуга. Те се чувстват добре в семейна среда, адаптират се успешно и се наблюдава значителен напредък в емоционалното им развитие. Две от децата посещават детска градина, а едно – масово училище, където са посрещнати и приети без проблем. Три деца вече са намерили своя дом при осиновители, а други пет са в процес на осиновяване.
Четири приемни семейства са в очакване при тях да бъдат настанени деца.
Приемните родители получават непрекъсната подкрепа от Екипа по приемна грижа и работят съвместно за преодоляване на трудностите в поведението на децата, задоволяване на техните потребности и улесняване процеса на деинституционализация.
Ако и Вие искате да станете част от приемните семейства можете да дойдете на място в офиса на Екипа по приемна грижа на ул. „Здравец”19 или да се свържете с нас по телефона: 0886 59 22 17, 0889 21 38 81

 

Last modified on Четвъртък, 28 Ноември 2013 15:11
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню