П О К А Н А за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен“,

06 Авг 2014
816 times

Община Тетевен кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на 12.08.2014 г. /вторник/, от 09.00 часа, в салона на Община Тетевен, на информационна среща по проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Тетевен”, Договор № 13-11-47/23.08.2013 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екипът за провеждане на функционалния анализ ще представи информация за резултатите от проведения анализ на Общинска администрация - Тетевен и препоръки за бюджетни и организационни промени в резултат на функционалния анализ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню