Участие в заключителна конференция по Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация - Тетевен”, Бенефициент – Община Тетевен.

18 Авг 2014
948 times

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителната пресконференция по Проект Подобряване на ефективността на общинска администрация - Тетевенс бенефициент Община Тетевен. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на 20.08.2014 г. от 11,00 часа в Салона на общинска администрация Тетевен. Участие в нея ще вземат екипът по проекта, както и изпълнителите на дейностите по информация и публичност – „БенчМарк Груп” AД, гр. София.

Целта на събитието е да се запознаят общинските служители и широката общественост с осъществените дейности и постигнатите резултати по проекта. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 77 400.32 лева. Продължителността - 12 месеца - от 23.08.2013 г. до 23.08.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1. Откриване на заключителната конференция.

2. Презентация на проект: Подобряване на ефективността на общинска администрация - Тетевенкойто се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – технически сътрудник на проекта – Тони Стоев.

3. Въпроси от присъстващите служители, граждани и медии.

4. Закриване на пресконференцията.

ПРОГРАМА

    10:50 часа - посрещане на гостите на събитието.

  11:00 часа - откриване на пресконференцията. Водещ – представител на „БенчМарк Груп” АД гр. София.

 11:10 часа - презентация на проект „Подобряване професионалната компетентност на администрацията в община Павликени - технически сътрудник на проекта – Тони Стоев.

   11:30 - 11:50 часа – въпроси и дискусия със служители, гости и медии.

  12:00 часа - закриване на конференцията.

Last modified on Вторник, 19 Август 2014 05:31
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню