Съобщение

30 Мар 2016
792 times

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че от 1 до 5 април 2016 г. ще стартира кампания по залавяне, кастрацията, обезпаразитяване и ваксинация на безстопанствени кучета на територията на Община Тетевен. Дейностите се извършват от фирма „Ветеринарни Практики 3 Д” ООД, чрез мобилна ветеринарна  амбулатория от лицензирани ветеринарни лекари.

Информираме Ви, че всяко едно куче, което се движи свободно, без прекия надзор на собственик или придружител, се счита за безстопанствено.  Собствениците или придружителите на кучета са длъжни да ги разхождат с повод. Собствеността върху кучето се доказва с ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса за притежаване на куче за съответната година.

 

По време на кампанията Ви молим да не възпрепятствате работата на екипа по залавяне на безстопанствени кучета. За осигуряване на ред по време на залавянето ще ни бъде указано съдействие от служители на РУП – Тетевен.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на  кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен, годишната такса за притежаване на куче се заплаща ежегодно в срок до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето. Таксата за притежаване на куче е в размер на 12.00 лв. за гр. Тетевен и 6.00 лв. за останалите населени места. Собствениците, които не са заплатили годишна такса по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на  кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен подлежат на глоба в размер от 50 до 150 лв.

Last modified on Сряда, 20 Април 2016 12:03
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню