УВЕДОМЛЕНИЕ Относно: подаване на заявления от жителите на Община Тетевен желаещи да си закупят строителна дървесина и дърва за огрев по ценоразпис от общински горски територии.

05 Май 2016
1019 times

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с осигуряването на строителна дървесина и дърва за огрев на жителите на Община Тетевен и на основание чл.23а, ал.3 и ал.4 от Наредба за управление на горските територии собственост на Община Тетевен, право да закупят дърва за огрев имат лицата, живеещи по постоянен адрес в населените места на община Тетевен, включени в списъци, изготвени от кметовете и кметските наместници на населените места. Право да закупят по ценоразпис строителна дървесина и дърва за огрев имат физически лица, които не са търговци- за лична употреба, без право на продажба, когато лицата имат постоянен адрес в Община Тетевен.

Всеки желаещ да закупи подава заявление до кмета на населеното място, който изготвя списък, съдържащ следната информация:

$1-          трите имена и ЕГН на лицата по лична карта

$1-          постоянен адрес

$1-          телефон за връзка

$1-          заявено количество строителна дървесина и/или дърва за огрев

В списъците не трябва да се включват, лица които са собственици или наследници на горски територии, както и лица получаващи парични помощи за отопление от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Тетевен. За тези обстоятелства лицата подписват декларация, неразделна част от заявлението

За навременно осигуряване на строителна дървесина и дърва за огрев е необходимо в срок до  31.05.2016 год.  лицата желаещи да си закупят по ценоразпис строителна дървесина и дърва за огрев да подадат заявление в Информационния център на Община Тетевен.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню