ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

08 Юни 2016
1228 times

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кмета на Община Тетевен кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД за финансиране на разходи, възникнали в резултат на наложени финансови корекции по следните  проекти:

-          проект "Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове на територията на община Тетевен" – 594 180,65 лв.

-          проект "Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Глогово, община Тетевен" - първи етап – 276 297,12 лв.

-          проект "Преустройство и оборудване на МБАЛ-Тетевен – д-р Ангел Пешев ЕООД" – 97 731,62 лв.

 

Основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 968 209,39 лева;
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:
  • Срок на погасяване – до 83 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  • Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства;
  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,78 %;
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка;
  • Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи собствени приходи  на Община Тетевен, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1 от Закона за публични финанси.

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг ще се проведе на  20.06.2016г. / понеделник/ от 16,00 ч. в салона на Общинска администрация - Тетевен.

Д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

 Кмет на Община Тетевен

Last modified on Петък, 10 Юни 2016 07:30
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню