Община Тетевен - партньор по проект “Подкрепа за достоен живот”

Община Тетевен е партньор на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ по проект “Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на социална услуга “Личен асистент” в общността. Той е на стойност около 168 000 лева и се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ “Алтернативи”, финансирана от ОП “Развитие на човешки ресурси”. Проектът стартира на 8.11.2010 г. и ще продължи до 7.03.2012 г.
За управлението на проекта на местно ниво е сформиран екип за прием на документите на кандидатите и организиране предоставянето на услугата. Назначени са две комисии: за подбор на кандидатите и за разглеждане на жалби от кандидатствали лица.
Първият етап за подаване на документи от кандидати за потребители и за наети лица по предоставянето на услугата “Личен асистент” се проведе от 8 до 22.11.2010 г., а вторият етап - от 10 до 24.01.2011 г. За потребители са кандидатствали общо 138 нуждаещи се, а кандидатите за лични асистенти са 139.
Специалисти от дирекция “Социално подпомагане”, назначени от АСП, извършиха оценка на индивидуалните потребностите на кандидатите за потребители на услугата. На базата на картата за оценка на потребностите за предоставяне на услугата, комисия от 2 лекари, началника на отдел “Духовни дейности” и директора на звено “Дневен център за лица с увреждания” при Община Тетевен, извърши подбора на кандидатите. Критериите, по които стана класирането, са степен на трайно намалена работоспособност, медико-социалното състояние на кандидата, социална среда, професионална оценка на социалния работник за заявените от кандидата часове, необходими за социални услуги за дейности от ежедневния му живот, и данни за икономическото и финансово състояние на кандидата.
На първия етап комисията одобри 17 потребители. Неодобрените бяха включени в списъка за второто разглеждане на документи, което се проведе от  2 до 14.02.2011 г. Предстои класирането на кандидатите. Неодобрените ще бъдат включени в третото класиране.
Комисията за оценка и подбор на кандидатите изнесе списъци за оценените кандидат-потребители на услугите на 14.02.2011 г. в информационните центровете на Община Тетевен и звено “Домашен социален патронаж”. До 24.02.2011 г. е срокът за обжалването им.
През м. декември 2010 г. специалистите от дирекция “Социално подпомагане”, наети от АСП, проведоха обучение с първите одобрени кандидати за лични асистенти, а на 18-19.02.2011 г. - с кандидатите от втория етап. Звено “Домашен социален патронаж” създаде информационна банка за обучени лични асистенти.
Община Тетевен е партньор на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ по проект “Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на социална услуга “Личен асистент” в общността. Той е на стойност около 168 000 лева и се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ “Алтернативи”, финансирана от ОП “Развитие на човешки ресурси”. Проектът стартира на 8.11.2010 г. и ще продължи до 7.03.2012 г.
За управлението на проекта на местно ниво е сформиран екип за прием на документите на кандидатите и организиране предоставянето на услугата.
  Назначени са две комисии: за подбор на кандидатите и за разглеждане на жалби от кандидатствали лица.Първият етап за подаване на документи от кандидати за потребители и за наети лица по предоставянето на услугата “Личен асистент” се проведе от 8 до 22.11.2010 г., а вторият етап - от 10 до 24.01.2011 г. За потребители са кандидатствали общо 138 нуждаещи се, а кандидатите за лични асистенти са 139. Специалисти от дирекция “Социално подпомагане”, назначени от АСП, извършиха оценка на индивидуалните потребностите на кандидатите за потребители на услугата. На базата на картата за оценка на потребностите за предоставяне на услугата, комисия от 2 лекари, началника на отдел “Духовни дейности” и директора на звено “Дневен център за лица с увреждания” при Община Тетевен, извърши подбора на кандидатите. Критериите, по които стана класирането, са степен на трайно намалена работоспособност, медико-социалното състояние на кандидата, социална среда, професионална оценка на социалния работник за заявените от кандидата часове, необходими за социални услуги за дейности от ежедневния му живот, и данни за икономическото и финансово състояние на кандидата.На първия етап комисията одобри 17 потребители. Неодобрените бяха включени в списъка за второто разглеждане на документи, което се проведе от  2 до 14.02.2011 г. Предстои класирането на кандидатите. Неодобрените ще бъдат включени в третото класиране. Комисията за оценка и подбор на кандидатите изнесе списъци за оценените кандидат-потребители на услугите на 14.02.2011 г. в информационните центровете на Община Тетевен и звено “Домашен социален патронаж”. До 24.02.2011 г. е срокът за обжалването им.През м. декември 2010 г. специалистите от дирекция “Социално подпомагане”, наети от АСП, проведоха обучение с първите одобрени кандидати за лични асистенти, а на 18-19.02.2011 г. - с кандидатите от втория етап. Звено “Домашен социален патронаж” създаде информационна банка за обучени лични асистенти.
Last modified on Четвъртък, 24 Февруари 2011 08:50
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню