Тетевенското читалище проведе отчетното си събрание

Тетевенското читалище “Съгласие -1869 г.” проведе редовното си общо отчетно събрание, на което прие годишния отчет за дейността и финансовия отчет на проверителната комисия за 2010 г., предаде гл. експерт “Връзки с обществеността” Галина Любомирова в Община Тетевен. Присъстващите читалищни членове приеха и бюджета за 2011 г. на културната институция.
В началото събранието почете с едноминутно мълчание паметта на починалите през миналата година бивши председатели и почетни членове на читалището Димчо Стефов и Христо Спасунин.
Председателят на читалищното настоятелство Димчо Диков запозна присъстващите с културната дейност на читалището. Той отбеляза, че и през тази година художествените състави “Тетевенски божурчета”, “Амалипе”, Мъжка вокална група “Вежен”, “Ева”, модерен балет “Ейнджълс”, “Тетевенче” са донесли много нови награди и отличия от международни, национални и регионални фестивали и конкурси.
Новост в провеждането на събранието бяха мултимедийните презентации за различните изяви на читалищните звена и творчески състави.
Изказаха се дългогодишни читалищни членове като Георги Цоев, който предложи да се възстанови издаването на в. “Тетевенски вести” и Стоян Филипов, който препоръча архитектурна реконструкция  и обновяване на читалищната сграда. Той предаде молба от името на Съюза на българските писатели да се преиздаде книжката “Записки от миналото на Тетевен” на Мильо Табаков. В изказването си Христо Миков сподели, че липсва достъп за инвалидите към библиотеката и галерията, които се намират на втория етаж. Зам.-кметът на община Тетевен Борис Врабевски каза, че Община Тетевен е партньор на тетевенското читалището, който се отнася с уважение към автономността на културната институция и богата дейност, която развива. Въпреки икономическите затруднения, добави още той, местната власт ще продължи да подкрепя и в бъдеще читалищните прояви.
През тази година приоритетните дейности на тетевенското читалища са изграждане на локална отоплителна инсталация в административния корпус, библиотеката и хранилището към нея и довършване ремонта на покривната конструкция на театралния салон.
Тетевенското читалище “Съгласие -1869 г.” проведе редовното си общо отчетно събрание, на което прие годишния отчет за дейността и финансовия отчет на проверителната комисия за 2010 г., предаде гл. експерт “Връзки с обществеността” Галина Любомирова в Община Тетевен. Присъстващите читалищни членове приеха и бюджета за 2011 г. на културната институция. 
В началото събранието почете с едноминутно мълчание паметта на починалите през миналата година бивши председатели и почетни членове на читалището Димчо Стефов и Христо Спасунин.
Председателят на читалищното настоятелство Димчо Диков запозна присъстващите с културната дейност на читалището.
  Той отбеляза, че и през тази година художествените състави “Тетевенски божурчета”, “Амалипе”, Мъжка вокална група “Вежен”, “Ева”, модерен балет “Ейнджълс”, “Тетевенче” са донесли много нови награди и отличия от международни, национални и регионални фестивали и конкурси.
Новост в провеждането на събранието бяха мултимедийните презентации за различните изяви на читалищните звена и творчески състави.
Изказаха се дългогодишни читалищни членове като Георги Цоев, който предложи да се възстанови издаването на в. “Тетевенски вести” и Стоян Филипов, който препоръча архитектурна реконструкция  и обновяване на читалищната сграда. Той предаде молба от името на Съюза на българските писатели да се преиздаде книжката “Записки от миналото на Тетевен” на Мильо Табаков. В изказването си Христо Миков сподели, че липсва достъп за инвалидите към библиотеката и галерията, които се намират на втория етаж. Зам.-кметът на община Тетевен Борис Врабевски каза, че Община Тетевен е партньор на тетевенското читалището, който се отнася с уважение към автономността на културната институция и богата дейност, която развива. Въпреки икономическите затруднения, добави още той, местната власт ще продължи да подкрепя и в бъдеще читалищните прояви.
През тази година приоритетните дейности на тетевенското читалища са изграждане на локална отоплителна инсталация в административния корпус, библиотеката и хранилището към нея и довършване ремонта на покривната конструкция на театралния салон.
Last modified on Вторник, 15 Февруари 2011 12:33
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню