Община Тетевен обсъжда туристическия данък с хотелиерите

На 18.01.2011 г. /вторник/ от 17. 30 ч. в конферентната зала на хотел “Света Екатерина” в курортното селище Рибарица Община Тетевен проведе двучасова среща с представители на туристическия бизнес от общината. В региона има 118 средства за подслон и места за настаняване, плюс туристическа спалня и 3 хижи.  Присъстваха зам.-кметовете Марин Дамгов и Борис Врабевски, началниците на отдели “Туризъм, околна среда, младежки дейности и спорт” и “Местни данъци и такси” Васил Вълков и Валентина Цачева, специалисти от общинска администрация. На поканата се отзоваха около 80 хотелиери от Тетевен и Рибарица.
  Инициирахме тази среща, за да ви информираме с измененията на Закона за местните данъци и такси и замяната на туристическата такса с туристически данък, каза в началото на срещата зам.-кметът на община Тетевен Борис Врабевски. Ще ви запознаем с предложението за размера на туристическия данък за средствата за подслон и местата за настаняване, което общинския съвет ще обсъжда и до края на м. януари ще определи. За общинска администрация е важно да чуем вашите мнения, каза още той.
Н ачалникът на отдел “Туризъм, околна среда, младежки дейности и спорт” Васил Вълков запозна присъстващите с предложението на общинска администрация до общинския съвет с размера на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване по категории:
1-ва категория 1 звезда – 0. 20 лв. за нощувка;
2-ра категория 2 звезди – 0. 30 лв. за нощувка;
3-та категория 3 звезди – 0. 50 лв. за нощувка;
4-та категория 4 звезди – 0. 80 лв. за нощувка;
5-та категория 5 звезди – 1. 00 лв. за нощувка.
Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по посочения размер на данъка. Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
В изказванията си хотелиерите изразиха благодарността си към администрацията за предложените размери на туристическия данък.
В. Вълков уточни, че приходите от туристическия данък ще се разходват за мероприятия за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности; за опазване, поддържане и развитие на зелените площи; за изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите; за реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината”.
Срещата продължи с дискусия. Постъпиха предложения за освежаване на разписанията на автобусните спирки и имената на улици в Рибарица. До края на седмицата общинска администрация ще постави новите автобусни разписания. Ще подновим и табелите с имената на улиците, където има нужда, отговори зам.-кметът Марин Дамгов. На заседание на общинската комисия за безопасност на движението този ще обсъдим организацията на движението в с. Рибарица, добави зам.-кметът Борис Врабевски.
Предложението за размера на туристическия данък беше обсъдено на заседание на консултативния съвет по туризъм на 14.01.2011 г.
На 27.01.2011 г. предложението за размера на туристическия данък ще бъде внесено на заседание на общинския съвет.
Last modified on Четвъртък, 24 Февруари 2011 09:12
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню