Уважаеми съграждани,

Община Тетевен ви уведомява, че е наложително спазването на следните мерки за профилактика срещу болестта шап по двукопитните животни:
1.Заповед №РД11-26/10.01.2011 год.  да бъде изпратена на кметовете на населени места и кметски наместници за довеждане до знанието на населението за заболяването, с което да се повиши внимание на собствениците на двукопитни  животни за промяна в  поведението им. 
2.Препоръчва се на собствениците на животновъдни обекти с двукопитни животни да въведат строги мерки за недопускане на външни лица в обектите. Да се засили охраната на обектите.

3.Повишено внимание  от страна на ветеринарните специалисти в населените места за здравословното състояние  и промяна в поведението на двукопитните животни . 
4.Директорите на Държавните горски стопанства на територията на общината, съвместно с членовете на СЛРБ да извършват наблюдение за наличие на клинични признаци и промяна в поведението на възприемчивите към шап видове диви животни.
5.Органите на РУП-Тетевен да засилят контрола на превозните средства,  които превозват живи животни, фуражи, продукти  и суровини от животински произход и др. от забранените области – Варненска, Шуменска, Сливенска, Хасковска, Кърджалийска и Ямболска.
6.При констатирани  отклонение в здравословното състояние на отглежданите животни, собствениците  да  информират незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място.

Повече информация на тел. 5 20 17 – д-р Красимир Тодоров – официален ветеринарен лекар на община Тетевен.

гр. Тетевен
Last modified on Сряда, 09 Февруари 2011 09:09
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню