Отворено писмо до институции, медии и граждани

ДО
„ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО „ – ЛОВЕЧ


          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ,


       Обръщам се към Вас с  призив за предприемане на действия и помощ с оглед на предоставените Ви правомощия и компетенции за излизане от тежкото бедствено положение, в което се намира населението на Община Тетевен.
       Както вече сте запознати от медиите, поради обилния снеговалеж  в изпълнение на задълженията и правомощията си по Закона за защита при бедствия и след решение на Общинския кризисен щаб със Заповед № 20/09.01.2012г., обявих „бедствено положение” на територията на Община Тетевен от 08,00 часа на 09.01.2012г. до второ нареждане.
       До настоящия момент полагаме неимоверни усилия да се справим с трудното положение. Към 12,00 часа на 11.01.2012 г. почти изцяло сме разчистили основните пътища до 12-те населени места на Общината.
Най-голям проблем за нас е възстановяването на електричеството, което е дейност и задължение на „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Вече 6/шести/ ден населението на 13-те населени места на общината е без ток: с. Рибарица – 100 %; с. Ч. Вит – 100 %; с. Дивчовото – 100 %; с. Глогово – 80 %; с. Градежница – 50 %; с. Малка Желязна – 50 %; с. Голям Извор – 50 %; с. Васильово – 30 %; с. Бабинци – 30 %; с. Галата – 20 %, с. Български Извор – 20 % ; с. Гложене – 10 % и отделни квартали на гр. Тетевен. Бяха предприети действия и се работи от техни екипи, които явно са крайно недостатъчни.
      Въпреки задължението, което има това дружество, особено след обявеното бедствено положение до настоящия момент не сме информирани за предприетия план за действие, осигурения ресурс и сроковете за отстраняване на авариите, за да може и ние от своя страна да уведомим населението.
Липсата на ток и неяснотата доведе до назряване на социално напрежение, като е въпрос на часове хората да предприемат действия и противообществени прояви –блокиране на основни пътни артерии в района и масови протести.
     Оставам в очакване на бърза намеса и съдействие от Ваша страна, за да възстановим нормалния живот и предотвратим опасността за живота и здравето на населението на Община Тетевен.
Last modified on Сряда, 11 Януари 2012 14:45
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню