Отдел "ИО"

Началник отдел

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

РОСИЦА РАЙКОВА

Младши експерт „ИО"


ТЕМЕНУЖКА СЛАВЧЕВА

Технически сътрудник „ИО"

ЕЛИЦА СИМЕОНОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.100

Старши специалист "ИО"

ХРИСТО ХРИСТОВ

Служебен телефон:

+359678/522-000, вътр.207


Главен специалист „Обща канцелария"

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.215

 


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за актуално състояние и несъстоятелност на фирма

1. Необходими документи - лична карта

2. Срок - 7 дни

3. Такса - 5 лв.

  Издаване на удостоверение, че даден имот не е актуван като държавна собственост

  1.Необходими документи

  оригинална  скица  актуална  от  последните  6 месеца

  удостоверение  за  идентичност на  имота

  удостоверение  за  наследници  ако  имота  е наследствен

  акт за  собственост   ако  има  такъв

  2. Срок за изпълнение -  14  работни  дни

  3.Такса -    5.00лв.

  4.Срок на валидност -  няма срок

  5. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център

  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 от ДОПК

  1. Правно основание - На  основание  чл. 87  ал. 6  ДОПК
  2.  Необходими документи - Лична  карта  -  за  информация
  3.  Срок за изпълнение - Седем дни
  4. Такса - няма  такса
  5. Срок на валидност - няма  определен  срок на  валидност  -  в зависимост от  институцията пред  която  се  използва
  6. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център
  Last modified on Вторник, 05 Юни 2012 13:30
  Rate this item
  (0 votes)

  Тетевен

   bottom logo teteven new green

  Актуално от Общински съвет

  Архив Отчети

  Отчети

  За региона

    Меню