Покана

Уважаеми съграждани,
Община Тетевен Ви кани

На 22.12.2011г. /четвъртък/ от 11.00 часа в салона на Общинска администрация – Тетевен на информационна среща с тема :  “Запознаване с изготвения нов лесоустройствен проект на горските територии, собственост на Община Тетевен, попадащи в землището на с.Васильово, в териториалния обхват на ЮЗДП ТП ДГС-Рибарица.”
Допълнителна информация за изготвения проект може да получите на адрес : гр.Тетевен, ул.Иван Вазов №42, етаж II, ст.205., инж.Цветомир Симеонов – ръководител Дейност “Управление и стопанисване на ОГ”

Заповядайте !


гр. Тетевен
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню