БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА

20 Мар 2020
1308 times
  • Обслужващи институции

                - банкови офиси - ОББ, ДСК, ЦКБ, Пощенска банка, Инвестбанк;

                - офиси на мобилни оператори - Виваком, А1, Теленор;

                - куриерски и пощенски услуги- Спиди, Еконт, Български пощи;

                -териториални поделения на държавни структури – РУ на МВР, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска служба „Земеделие“, представителство на БАБХ, Държавни горски стопанства Тетевен, Рибарица, Черни Вит;

                - осъществяване на административно обслужване към АГКК – Център за информация и услуги на граждани, гр. Тетевен, пл. С.Младенов №9

  •    Транспортни връзки -третокласен път от РПМ ІІІ-358 „Троян – Кърнаре – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – /Роман-Златна Панега/“ и третокласен път от РПМ ІІІ-305 „Дерманци – Торос – Гложене”,http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/191-2016-07-25-10-30-41;
  • Реализирани инвестиции в общинска инфраструктура 2016 - 2019 г.

                - общинска пътна и улична мрежа – 7 808 813 лв.;

                - ВиК мрежа – 4 440 862 лв., като са подменени 3, 140 км. от вътрешна водопровона мрежа на гр. Тетевен, 7,500 км.- с. Голям извор,        0,120 км.- с. Галата

                - сграден фонд – 3 283 535 лв.;

                - спортни, туристически и др. обекти за обществено ползване – 319 966 лв.

  • Реализирани инвестиции в републиканска пътна мрежа

                - 2018-2019 г. извършен основен ремонт на републикански път III- 358, участък Ябланица – Гложене- кв. Полатен, гр. Тетевен;

                - 2019 г. и към момента - основен ремонт на републикански път III- 358, участък административни граници на с. Рибарица

  • Планирани инвестиции в общинска инфраструктура 2020 г.

                           - общинска пътна и улична мрежа – 7 009 374 лв. , в т.ч. участък републикански път през с. Рибарица, общински път Тетевен- Голям извор- Джурово и централен градски площад, гр. Тетевен;

                - ВиК мрежа – 395 522 лв;

                - сграден фонд – 823 026 лв.;

                - спортни, туристически и др. обекти за обществено ползване - 163 315 лв.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню