Предстояща информационна среща по проект „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация и публичност по договор № BG161PO001/4.1-05/2011/005-U1 между «Криейтив Хол» ЕООД, гр. София и Община Тетевен по проект: „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД, финансиран по ДБФП № BG161PO001/4.1-05/2011/005 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Ви каним да присъствате на встъпителна информационна среща, която ще се проведе на 05 Септември 2012 г. (сряда) от 13.30 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата информационна среща ще бъдат представени: екипът за управление на проекта, същността, целите, предвидените инвестиции, график за изпълнението на проекта, очакваните резултати от проекта и същността на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция: 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню