107 000 лв на месец плаща Община Тетевен за погасяване на дългове за 8 милиона

16 Ян 2016
2101 times

107 000 лв на месец плаща община Тетевен за погасяване на два общински дълга на обща стойност 8 млн. лн. Това стана ясно на пресконференция на кмета д-р Мадлена Бояджиева. 

По думите на д-р Бояджиева първият кредит е изтеглен 7 януари 2011г.от тогавашния кмет Николай Павлов със срок на усвояване – 20 декември 2012г. и срок на погасяване 26 декември 2017г. По него остатъкът, който общината трябва да погаси, е 326 000 лв. Вторият кредит е изтеглен на 25 юли 2013г. от кмета Милен Ганев. Той е със срок на усвояване – 25 юли 2015г. и срок на погасяване 25 юли 2020г., като остатъкът за погасяване е 3 928  000 лв. Тоест общата сума за погасяване през следващите години е 4 253 000 лв., а месечните вноски по изплащане на кредитите е в размер на 107 000 лв.  Законът за публичните финанси налага на общините ограничение при тегленето на кредити и не позволява тегленето на какъвто и да е кредит на общини като нашата, при които изплащаната сума за погасяване на кредити надвишава 15% от собствените приходи, точно какъвто е нашият случай, и ние в момента сме с нулеви възможности за нови кредити, подчерта кметът на Тетевен.

Встъпването в длъжност на екипа ни съвпадна с получаването в общината на големи финансови корекции по повече от проектите, подчерта още д-р Бояджиева. Тя поясни, че става дума за „много сериозни суми, които общината ще трябва да плаща от собствения си бюджет“. До момента общата сумата на финансовите корекции е около 1 млн. лв., като тук не влиза сумата за Пречиствателната станция за отпадни води в Глогово от 2 400 000 лв., която е отказана за плащане от Фонда.

Общината има и недостиг в план-сметката за ТБО. Налице е тенденция за ежегодно увеличение на сумите за разходи в план-сметката и дофинансиране на голяма сума от местните приходи на общинския бюджет. При планирани приходи 900 000 лв. разходите ще са 1 492 000 лв., т.е. дофинансирането ще е около 600  000 лв., информира още кметът на Тетевен, като поясни причините, довели до това абсурдно положение -  повишените размери на отчисленията по Закона за управление на отпадъците – за 2016г.  общо 312 000 лв., увеличаване разходите за селата поради увеличена кратност на извършване на услугите. Разходите за селата са 540 000 лв., за града 290 000 лв., допълнителни разходи през 2016г. за обслужване на регионалното депо в Луковит – около 260 000 лв. и на претоварната станция в с. Гложене – 160 0000 лв. и още 35 000 лв. за поддръжка на общинско депо. Не на последно място - нисък процент на събираемост на местните данъци и такси - много физически и юридически лица не заплащат тази услуга, а я ползват. Има хора, особено в селата, които живеят в неузаконени имоти и на практика не плащат данъци и такси, а също ползват услугата сметосъбиране, акцентира д-р Мадлена Бояджиева. Тя подчерта, че „това катастрофално финансово положение, което заварихме тук, изисква вземането на тежки, непопулярни решения“.

Повярвайте, на нито един кмет не му е лесно да направи такова предложение, особено в началото на мандата, но при наследството, което заварихме това е една необходима стъпка. Години наред този проблем е неглижиран и е оставян нерешен, тъй е ескалирал, докато достигне до един непоносим за общинския бюджет размер на дофинансиране, обобщи кметът на Тетевен.

По думите на д-р Бояджиева общинският съвет е гласувал вече повишаване на местните данъци, като неразбиране са проявили предимно хора, довели общината до тази тежка криза.

Считам, че в такива моменти няма място за популизъм и манипулиране на общественото мнение, подчерта Мадлена Бояджиева и поясни - увеличението на ТБО за жителите от града и Рибарица от 4,1 става 5,5 промила; за хората в останалите села – от 3,1 става на 5,5 промила, т.е. изравнява се таксата за града и селата. За бизнеса таксата остава без промяна – 8,0 промила – в селата и в града с цел да не се затруднява допълнително и без това крехкия бизнес в общината, обясни д-р Бояджиева. Увеличението на данък сгради е от 1,5 на 2,5 промила за всички категории.

За да преценим точно тежестта, която ще падне върху населението, направихме разчети за конкретни суми в конкретни населени места. Това увеличение не е голямо, а е точно премерено по отношение на социалната тежест върху хората, каза кметът и даде пример - за един имот със средна данъчна оценка в Тетевен и Рибарица ТБО се повишава с 1,17лв./мес., а данък сгради – с 0,83 лв./мес. За останалите села  увеличението  за имот със средна данъчна оценка е: за ТБО – с 1 лв./мес., а за данък сгради – с 0,42лв./мес.

Last modified on Събота, 16 Януари 2016 14:43
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню