Бизнес

Бизнес

Други фирми

27 Юли 2010 Written by

Име на фирмата

Адрес и контакти

Сфера на дейност, основни продукти

ЕТ "Русан Русанов-Валенсия"

С.Градешница

06907/ 311

 

Пътнически транспорт

" Вит Автотранспорт"

АД

 

гр. Тетевен

0678/52514

 

Пътнически, товарен, международен транспорт

Държавно лесничейство

Тетевен

 

гр. Тетевен

0678/52434

 

Стопанисване и охрана на горите,продукти- дървесина, дърва за огрев, билки

Държавно лесничейство

Рибарица

 

с. Рибарица

0887/431852

 

Стопанисване и охрана на горите,производство на фиданки за залесяване, добив на дървесина

Държавно лесничейство

Черни Вит

 

с. Черни Вит

06906/541

0886/836784

 

Стопанисване и охрана на горите, производство на фиданки от горско дървесни видове

"Автоелит" ООД

гр. Тетевен

0678/ 54717

 

Авторемонтни услуги, продажба на газ-пропан бутан, автосервизни услуги

"Глоком" ООД

с. Гложене

06901/210

 

Производство на каросерии, ремонт на автобуси, леки автомобили, дърводелска дейност

"Промишлено ремонтна база по горите" ООД

гр. Тетевен

06785/52489

 

Производство на резервни части за горска техника, ремонт на горска техника , дърводобив

"Бук-Тетевен" АД

с. Гложене

06901/311

 

Добив на букови трупи, производство на дъски и детайли

"Добревски-1" ООД

с. Български Извор

0888/848491

 

Туристическа дейност, дърводелски цех, кланници

"Добревски" ООД

с. Български Извор

0888983142

 

Производство на трайни и полутрайни колбаси, месни разфасовки, месо

"Рибена " ООД

гр.Тетевен

 

гр.Тетевен

0678/53048

 

Отглеждане и преработка на риба

БИМЕКС-ДСП

гр. Тетевен

0678/ 53491

 

Дърводобив и

дървообработване

 

„Дърворезба" ЕООД

гр. Тетевен

0678/52553

 

Мебелно производство

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню