География
География

География


ТЕТЕВЕН - 42.917 N, 24.267 E
Надм. височина: 412 m
Население: 11 779
Пощ. код: 5700
Тел. код: 0678

Община Тетевен е разположена в Ловешка област – Северен централен район. Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Това са общините –  Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област; Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки. Традиционни и добре развити са връзките и обмена с общините Правец, Ябланица, Угърчин и Троян. През тези общини се осъществяват връзките с Областния център Ловеч, столицата и важни републикански транспортни артерии като автомагистрала “Хемус” и първокласния път Е772.Територията на общината е 696 975 дка или около 697 кв. км., което представлява 16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 кв. км.)

По територия тя е на трето място в областта след община Ловеч - 946 км. и община Троян - 892 км. Тя е по-голяма по територия от средния показател за площта на българската община – 424 км. По население община Тетевен е по-малка от средната българска община. В резултат на миграцията и отрицателния прираст населението на общината е най-малко на брой през последните 15 години – 23919. Тя е и сравнително  рядко населена.  По данни на НСИ за периода от 2000 година насам в рамките на цялата страна се наблюдава спад на населението. Тази тенденция е валидна както за Ловешка област като цяло, за всички нейни общини и в частност за Тетевенска община. Относително еднакъв е процентът на намаление на населението в общините на Ловешка област като варира между 8.5% и 9.4%. За тетевенска община този процент е 9.5.

Община Тетевен включва 13 населени места. Административен център е град Тетевен. Останалите населени места са селата Бабинци, Български Извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница, Дивчово, Малка Желязна, Рибарица и Черни Вит. Териториално населението на тетевенска община е неравномерно разпределено. Около 89% от него живее в северната половина на общината, където са съсредоточени по-големите села и град Тетевен. Общината е с ниска степен на урбанизация.

Тетевен е град с традиции в духовната култура.
За ден на Тетевен е обявен 1 ноември - Това е деня, в който Тетевен добива свободата си от османско иго през 1877 година. 
По-значими прояви, на които Тетевен е домакин, са:
Националният детски фолклорен събор, сложил своето начало през 1993 г.
Международен шахматен фестивал – през настоящата 2009 година през м.август  предстои неговото 24-то издание;
- Конкурс-надпяване на името на народната певица Лалка Павлова – датира от 1990 година. Периодичност – на пет години. Последното проявление премина през 2005 година, като Фестивал на северняшката песен.
Ежегодният Общински събор на народното творчество в Черни Вит, дало началото на Пътуващ фолклорен празник в границите “От Тимок до Вита” със смяна на домакинството и запазване правото на инициатора да продължи.
Ежегодна промишлена изложба “Произведено в Тетевен” 24-25 май

География

16 Юни 2010 Written by
 

"Долината на Тетевен е вълшебна, неизмеримо красива" (Феликс Каниц).

Община Тетевен е разположена в Ловешка област - Северен централен район. Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Това са общините - Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област; Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки.

Територията на общината е 696 975 дка или около 697 кв. км., което представлява 16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 кв. км).

Територията на общинатае разположена в долината на река Вит, заобиколена от красивите върхове - Петрахил, Червен, Трескавец и др. от Златишко - Тетевенска планина, която се простира на изток от Златишкия проход до ниския Рибаришки проход.

Надморската височина варира от 340 до 2100 м., а в гр. Тетевен е 415 м. Релефът е планински и полупланински. Билните части на планината са голи, южните склонове са много стръмни и обезлесени, а северните склонове във високата си част са силно ерозирани, а в средната - полегати и добре залесени с хубави букови гори.

 

 
Абсолютната надморска височина на Златишко - Тетевенската планина се маркира от най-високия връх Вежен (2 198 м.), който се издига в източната й част. Планината е осеяна и с други красиви върхове, които представляват интерес за туристите - Паскал - 2029 м.; Тетевенска Баба - 2071 м.; Картал - 2014 м.; Болована - 2019 м.; Братаница - 1980 м. и др.

Горите в общината предлагат приятна среда за туризъм и отдих - пешеходна разходка, ловуване, събиране на диви плодове, билки и гъби. По река Бели Вит и нейните притоци има отлични условия за риболов и за плаж през лятото. Красивите скални образувания край Тетевен предлагат добри условия за алпинизъм.

{vsig}galery2{/vsig}

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню