ТЕТЕВЕН
ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН

Children categories

История

История (13)

Едно идване в Тетевен не е достатъчно, за да го разбереш и обикнеш.
Красив и загадъчен, тайнствен и бурлив, при всяка следваща среща ще разкрива пред вас нова прелест, ще напомня за минали дни, ще обещава неподозирани изживявания.

Приютен в пазвите на Балкана, далеч от главните пътища, за Тетевен е трудно да се определи времето на заселването му.

Случайно открити паметници свидетелстват, че този край е обитаван от най-древни времена. Вековните гори, пълноводните реки са осигурявали храна, а пещерите, които са в изобилие в региона, са служели за жилище на най-ранния обитател. Доказателство за това, са находките в пещерите Моровица, Байовица, Драганчовица.

За живота на траките тук мълчаливи свидетели са многобройните надгробни могили, разположени по разклоненията на Васильовската планина и Тетевенския Балкан и по поречието на р. Вит и притоците й. По косвени сведения може да се установи, че живеещите тук траки са от племето на сердите. Но кой може да каже така ли е било? Едно със сигурност може да се твърди, че траките-планинци са имали еднаква, с останалите траки, обществена уредба, бит, погребални обичаи, вярвания.

Нумизматични находки показват, че тук е имало и римско селище. Бронзовите и сребърни сестерции от римските императори Траян и Комод, на императори от II - IV век не са единствените свидетели на римското господство. По високите части на планините могат да се открият следи от римски пътища, стражеви наблюдателници, над реките са останали римски мостове.

Отишли си и римляните. На тяхно място дошли славяни и прабългари. Названия на крепости, махали и местности свидетелстват за участието на Тетевенския край в живота на българската държава.

Черна лавина - фанатизирана и свирепа - залива българските земи. Започва летописа на робството. Малкото балканско селище Тетювене не се дава. Четири султана подновяват фермана с привилегиите на тетевенци.

16 и 17 век са период на благоденствие и разцвет на Тетевен. Градът се е разраснал, но къщите са били толкова близо една до друга, че по покривите можело да се мине от единия до другия край на града. Развили се 27 занаята. Тетевенските търговци стигали до Азия на Изток и до Виена на Запад. В града имало 60 хаджии. Наричали го "Алтън Тетевен" - Златен Тетевен.

Произведенията на тетевенските майстори са на пазарите на Османската империя до Узунджово, Цариград и Солун, а на запад  - Австрия и Германия. Търговските тефтери свидетелстват пък за мащабите на производство и търговия. Шестдесет хаджии извежда селището по пътя на светите места. Хиляди са поклонниците на Манастира „Зограф", Рилския манастир. Три метоха разгръщат своята мисионерска дейност. Дотогава, когато се слага и водораздела в развитието на селището - опожаряването му от кърджалиите през 1801 година. Защото след бастисването на Калофер, Копривщица, Арбанаси, идва ред и на Тетевен. При това не открито, защото откритите набези не успяват, а с измама успяват да влязат в Тетевен и да изпълнят своето пъклено дело през „месец март на лето 1801-во".

И трябва да минат няколко десетилетия, за да може отчасти да възстанови името и  възможностите си, като птицата феникс да изникне от пепелта, за да пренесе на много други места в пределите и извън пределите на Османската империя жива плът от Тетевен - Кула, Велики Извор, Зайчар, Крайова, Слатина, Букурещ,Оряхово, Бяла Слатина, Русе, Плевен. Колко много селища, в които може да се каже, че Тетевен продължава да пулсира.

Но бедна би била илюстрацията на стореното, ако отсъстват личностите, сътворили всичко това. И ако нерядко авторите остават анонимни, било съблюдавайки определен канон, било от скромност, то други оставят своите имена със стореното, защото то се оказва стойностно и непреходно. Твърде малко са примерите, които могат да се посочат като автори на образците от резбарската и иконописна школа, защото е малко и останалото след погрома, но направеното вън от Тетевен свидетелства и за мащабите на мислене.

View items...
Спорт

Спорт (44)

СПОРТНО - РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ТЕТЕВЕН 2009

 

Новата спортна база включва два тенис корта, игрища за футбол, баскетбол и волейбол, сграда с помещения за фитнес, подкрепителен пункт и паркинг.

ЦЕНОРАЗПИС:

ТЕНИС НА КОРТ:

ЕДНОКРАТНО ПОСЕЩЕНИЕ - 10 лв./ч

ПОИМЕННИ КАРТИ:
Абонаментна карта за един месец /30 календарни дни/ с отстъпка от 3 лева на час за посещение на корта - 10 лева
Абонаментна карта за брой посещения на тенис корта  за час:

10 посещения -  70 лева
20 посещения - 132 лева
30 посещения - 186 лева
40 посещения - 232 лева
50 посещения - 270 лева
60 посещения - 300 лева

Ползване на изкуствено осветление - 2 лв. на корт за час.


ФУТБОЛНО, БАСКЕТБОЛНО и  ВОЛЕЙБОЛНО  ИГРИЩЕ:

От  08.30 до 23.00 ч.  - 40 лв./1 ч.; с ползване на баня - 45 лв./1 ч.
Ползване на изкуствено осветление - 10 лева на час.


ФИТНЕС

2 лева на посещение


ТАКСА ЗА ПАРКИРАНЕ:

За един час - 1 лев
За един ден - 2 лева
За един месец - 25 лева
Забележка : Таксата за паркиране не важи за посетителите на територията на спортния център.


За периода от 01.09.2009г. до 31.03.2010г. за футболно, волейболно и баскетболно игрище се ползва отстъпка от 10 лева на час!


Индивидуално ползване на баня - 1 лев

Наем на комплект отражаеми жилетки за един отбор - 2 лева

 

View items...
През 1869 г. будни и родолюбиви тетевенци основават едно от първите читалища в България. Нарекли го "Съгласие", та в разбирателство и сговор да сеят семето на просвещението, да разпалват народната свяст. В началото "то се помещавало в старото мъжко училище, където била неговата книгопастреница". Били времена на бурен революционен кипеж. В душите на читалищните просветители туптяло палещото сърце на бунта. И приютяват в лоното на читалището опасното дело на основания от Левски комитет "Кардан". Председателят на читалището - Хаджи Станьо Врабевски - водач на комитета! По списъка за членски внос и дарения за читалището, събирали "пари за огън"!
Събитията след Арабаконашкия обир се оказват съдбоносни за читалището - то е закрито, имуществото му иззето, а най - активните читалищни дейци - заточени в Диарбекир.

След Освобождението, като първа проява на читалищен живот е създаването през 1884 г. на театралното дружество "Искра", което за своето 125 г. съществуване е пресъздало стотици театрални постановки, оперети, водевили, балетни постановки и др. През 1887 г. учители от класното училище в града образуват Културно просветно дружество, което през 1895 г. учредяват  като Ученолюбиво дружество "Съгласие" - първообразът на днешното читалище. Негов пръв председател става Димитър П. Ковач, чийто заветни слова са наше верую и днес: " Даже и тогаз, когато се изнижем един по един, последният от нас останал самичек, нека брани целта на читалището и нека умре на поста си, като верен страж."

Днес Народно Читалище "Съгласие", пазейки жив духа и традициите на читалищната идея, със самочувствие гради своя образ на активен общодостъпен център, отговарящ на съвременните потребности. Приоритет в просветната и общообразователна дейност на читалището е съхранението и поддържането на богат библиотечен фонд чрез библиотеката към читалището. Създаденият по Проект "Читалища" Информационно - обучителен  център откликва на нуждите на общността за професионална квалификация. Дава равен достъп до съвременните информационни средства. В Художествената галерия витае духа от портретите на плеяда изявени тетевенци, дело на достойния ни съгражданин Събо Димитров, съхранява творбите на именити местни майстори на палитрата и длетото, като Васил Гачев, Маргарит Цанев, Калин Димитров - Рембранд, Ценна Димитрова. Гордост за читалището е и "Просветилище наше" - едно духовно средище, където се възражда потребността от християнските ценности и се популяризира историческото и художествено наследство на тетевенския край.

През 2006 г.  НЧ "Съгласие" стана член на голямото семейство на НАЦИОНАЛНИЯ АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ и създаде свой  МЕСТНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ, който  благодарение на своите атрактивни благотворителни  акции и доброволчески активности се утвърди  с  обществено полезната си  и значима за местната общност дейност.

През 2006 г.  НЧ "Съгласие" стана член на голямото семейство на НАЦИОНАЛНИЯ АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ и създаде свой  МЕСТНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ, който  благодарение на своите атрактивни благотворителни  акции и доброволчески активности се утвърди  с  обществено полезната си  и значима за местната общност дейност.


{vsig}galery3{/vsig}

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

библиотеката


Град Тетевен
Град Тетевен е административен център на Община Тетевен. Разположен е на 70 км. югозападно от областния център Ловеч и на 220 км. югозападно от  центъра на Северен централен плано
Град Тетевен е административен център на Община Тетевен. Разположен е на 70 км. югозападно от областния център Ловеч и на 220 км. югозападно от  центъра на Северен централен планов регион Видин и на 120 км. от  столицата на РБ София. Обща територия: 697 км., което представлява 16,86% от територията на Ловешка област  и я поставя на трето  място в областта след община Ловеч с 946 кв. км. и община Троян с 892 кв. км. Тя е по-голяма по територия от средния показател за площта на българската община - 424  кв. км. По население община Тетевен е по-малка от средната българска община, която има около 31 000 души. Общината е на трето място в областта и по население, отново след Ловеч и Троян. Гъстотата на населението е 35.6 човека на кв.км., двойно по-ниска от средната гъстота за страната - 70.28 човека на кв.км. Населението на общината е около 25 000 души, а на гр. Тетевен - около 12 000 души.

 

 

Един по-различен поглед над тях вижте тук.


ТЕТЕВЕН - 42.917 N, 24.267 E
Надм. височина: 412 m
Население: 11 471
Пощ. код: 5700
Тел. код: 0678

Община Тетевен е разположена в Ловешка област – Северозападен район за планиране. Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Това са общините  Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област; Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки. Традиционни и добре развити са връзките и обменът с общините Правец, Ябланица, Угърчин и Троян. През тези общини се осъществяват връзките с областния център Ловеч, столицата и важни републикански транспортни артерии като автомагистрала “Хемус” и първокласния път Е772.Територията на общината е 696 975 дка или около 697 кв. км., което представлява 16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 кв. км.)
 

 
 

По територия тя е на трето място в областта след община Ловеч - 946 км. и община Троян - 892 км. Тя е по-голяма по територия от средния показател за площта на българската община – 424 км. По население община Тетевен е по-малка от средната българска община. В резултат на миграцията и отрицателния прираст населението на общината е най-малко на брой през последните 15 години – 23 237. Тя е и сравнително  рядко населена.  По данни на НСИ за периода от 2000 година насам в рамките на цялата страна се наблюдава спад на населението. Тази тенденция е валидна както за Ловешка област като цяло, за всички нейни общини и в частност за Тетевенска община. Относително еднакъв е процентът на намаление на населението в общините на Ловешка област като варира между 8.5% и 9.4%. За община Тетевен този процент е 9.5.

Община Тетевен включва 13 населени места. Административен център е град Тетевен. Останалите населени места са селата Бабинци, Български Извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница, Дивчово, Малка Желязна, Рибарица и Черни Вит. Териториално населението на тетевенска община е неравномерно разпределено. Около 89% от него живее в северната половина на общината, където са съсредоточени по-големите села и град Тетевен. Общината е с ниска степен на урбанизация.

 

Тетевен е град с традиции в духовната култура.
За ден на Тетевен е обявен 1 ноември - Това е деня, в който Тетевен се освобождава от османско иго през 1877 година. 
По-значими прояви, на които Тетевен е домакин, са:

Международен шахматен фестивал 
Ежегодният Общински събор на народното творчество в Черни Вит, дало началото на Пътуващ фолклорен празник в границите “От Тимок до Вита” със смяна на домакинството и запазване правото на инициатора да продължи.
Ежегодна промишлена изложба “Произведено в Тетевен” 24-25 май

География

16 Юни 2010 Written by

"Долината на Тетевен е вълшебна, неизмеримо красива" (Феликс Каниц).

Община Тетевен е разположена в Ловешка област - Северозападен район за планиране (СЗРП). Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Това са общините - Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област; Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки.

Територията на общината е 696 975 дка или около 697 кв. км., което представлява 16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 кв. км).

Територията на общинатае разположена в долината на река Вит, заобиколена от красивите върхове - Петрахил, Червен, Трескавец и др. от Златишко - Тетевенска планина, която се простира на изток от Златишкия проход до ниския Рибаришки проход.

Надморската височина варира от 340 до 2100 м., а в гр. Тетевен е 415 м. Релефът е планински и полупланински. Билните части на планината са голи, южните склонове са много стръмни и обезлесени, а северните склонове във високата си част са силно ерозирани, а в средната - полегати и добре залесени с хубави букови гори.

Абсолютната надморска височина на Златишко - Тетевенската планина се маркира от най-високия връх Вежен (2 198 м.), който се издига в източната й част. Планината е осеяна и с други красиви върхове, които представляват интерес за туристите - Паскал - 2029 м.; Тетевенска Баба - 2071 м.; Картал - 2014 м.; Болована - 2019 м.; Братаница - 1980 м. и др.

Горите в общината предлагат приятна среда за туризъм и отдих - пешеходна разходка, ловуване, събиране на диви плодове, билки и гъби. По река Бели Вит и нейните притоци има отлични условия за риболов и за плаж през лятото. Красивите скални образувания край Тетевен предлагат добри условия за алпинизъм.


{vsig}galery2{/vsig}

 

Димитър Ковач

02 Май 2012 Written by
Роден е в гр. Сопот на Димитровден / 26 октомври 1850 година/, откъдето и приема с право името си. Семейството е многобройно – четири сина и четири дъщери, а Димитър - най-малкият и най- слабият от всички. Първоначалното си образование завършва в родния си град, след което учи в Ловеч класно и неделно училище, където изучава турски и френски езици. За проявените си способности е представен от Общинския съвет в Сопот с други трима ученици да учат в Медицинския колеж в Цариград. Когато идва време да постъпи в специалния отдел на колежа, заболява тежко и е принуден да напусне и отново да се завърне в Ловеч. Започва неговото учителстване, отначало в Ловеч, по- късно в Торос, където го сварва Освободителната война. Избягва в Плевен, но там попада в обсадата, бяга при русите, но уличен за турски шпионин, едва избягва разстрела. Става преводач на русите. След края на войната учителства отначало в Гложене, а по-късно в Тетевен. Четири години изкарва във Вакъфската комисия , за учител и иконом в занаятчийското училище в Княжево. От 1885 година вече е мирови съдия в Тетевен, на който пост престоява 10 години. Преместван не по собствено желание в Силистра, Враца и другаде, през 1895 година се установява като адвокат в Тетевен, поради това, че не се съгласява да митарства и не желае да отиде другаде. Този му период с право може да се нарече тетевенски период, предвид на това, че същият проявява завидна обществена дейност и милее за Тетевен повече от тетевенец. Възобновява и активизира читалищната дейност, инициира построяването на читалищна сграда. Инициира създаването на Благотворителния комитет „Бенковски” и след като изпълнява своя пръв обект – паметника в м. Костина, освобождава поста.
За широкоспектърната благотворителна дейност той прави необходимото, тъй като става и индустриалец, за да може да реализира тази или онази инициатива. Полага основите на Индустриално акционерно дружество „Вит”, участва във водния синдикат. Но неговата дейност включва и дейността му на първия турист и почитател на тетевенската природа, преводач / превежда и сам издава „Всеобща история на педагогиката” от Юлий Пароц и „Постепенното възпитание” на Некер де Сосюр./ Основава Фонд за възпитание на младежта в светливи картини. Полага основите на църковния хор. Скромен, той издържа не само себе си, но отделя и прави дарения в обществена полза „ С дара аз изпълних само дълга си: там дето се изпълнява обществен дълг, място за признателност няма”.

Михаил Кифалов

08 Юли 2010 Written by

Михаил Кифалов - роден през 1783 година, починал през 1868 година. Направил творчески превод на Венелиновия сборник „Заради возрождение новой болгарской словесности или науки" през 1842 година. През 1855 година издава под формата на брошура своята „Душезаповед със завещание" за построяването на болница в Търново. С направеното дарение цели построяването на такава една болница, както и осигуряване издръжката на Търновското и Тетевенското класни училища. Наследството му е разпиляно.

 

Атанас Некович

08 Юли 2010 Written by

Атанас Некович -  през ноември на 1804 година двама българи пристигат в Петербург - Атанас Николаев от Тетевен и Иван Замбин от Враца. Мисията на двамата е изтъкната в прошението им от м. март на 1806 година. През 1807 година Атанас Некович се завръща в Букурещ, за да получи пълномощия от тамошните български среди. Така Атанас Некович се превръща в доверен представител на Софроний Врачански. Каква е връзката помежду им? Вероятно по - старо познанство, дължащо се на двукратното посещение ва Софроний Врачански в Тетевен в периода преди изгарянето му от кърджалиите през 1801 година. Руският историк В. Д. Конобеев пише: „...огромна е заслугата на Софроний Врачански, Атанас Некович и Иван Замбин, които направили всичко, щото бедствията на народа им да станат известни в братска Русия..." Тази му мисия му отрежда и мястото на първия „български дипломат".

Крачун Иванов

08 Юли 2010 Written by
Крачун Иванов -  преселник в Крайова след опожаряването на Тетевен. Дарил средства за закупуването на къща и поставяне началото на девическо училище в 1857 година / Крачуновото училище/. Заедно с брат си Сава са крупни ктитори и дарители на редица църкви в района на Крайова. Закупил и предоставил и учебници за същото това училище, като единственото му желание било в ъгъла на учебника да се изпишело името на дарителя. Закупил и имот, който да осигури издръжката на училището във времето. Сградата на това училище съществува до 1938 година, когато имотът на същото е заменен с друг имот, необходим за построяване сградата на Тетевенската гимназия.

Тома Васильов

08 Юли 2010 Written by

Тома Васильов - роден на 12 октомври стар стил 1855 година в Тетевен. Ученик в Априловската гимназия за времето от 1872-1876 година, след което започва да учителства в Тетевен. Руско-турската война от 1877/78 година го сварва като такъв, на едновременно с това очертава неговия по-нататъшен път. Първоначално като преводач на русите, на която длъжност остава до 1880 година, след което е околийски управител на Елена и Габрово. От следващата 1881 година той е вече в Министерството на вътрешните работи, отначало като подначалник, началник на отделение, а от 1892 година като Главен секретар на Министерството до пенсионирането си през 1908 година. С тази си дейност, обективно отношение и градивност в делата си, той с право може да се нарече един от „строителите на Нова България" Активен обществен деец, крупен дарител на обществени институции - в т.ч.  Българска академия на науките, Църквата „Св. Седмочисленици, Археологическия институт, читалища и др., радетел за чистотата на българския език, със заслуга в подработването на редица закони. Народен представител във Великото народно събрание /1879г/ и за времето от 1909-1911 година. Хроникьор на събитията от онова време, чиито хроники излизат през 1934 година под формата на „Спомени за лица и събития от ХІХ и ХХ век".

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню