Четири броя соларни улични лампи с икономично лед осветление бяха монтирани при чешма „Вежница“, намираща се в началото на кв. Полатен.

Старите осветителни тела бяха демонтирани поради повреда и бяха заменени с една от най-иновативните технологии при осветителните тела - соларни панели с лед осветление. Те се зареждат през светлата част на деня, за да се захранват и да светят нощем.

 

Уважаеми съграждани,

Днес се навършват 138 години от едно от най-съдбоносните, дръзки и достойни събития в развитието на българската държава - Съединението на разделените Княжество България с Източна Румелия.

Поглеждайки назад съединението е било наша основна цел, която е най-видима през петвековното турско робство - борба за съхранение на живота, на езика, на традициите и обичаите.

Годината е 1878, а Берлинският конгрес разкъсва територията на България. Въпреки това, връзките между разделените области не спират, бързо се заражда общонационално движение, което подготвя предстоящото обединение на двете територии и то не закъснява - след бунтове и военен преврат, на 6 септември 1885 г., подкрепено от българския княз Александър Първи Батенберг, Съединението е факт, а България отново е цяла.

Макар Берлинският конгрес да разпокъсва земите на България, той не успява да прекъсне духовната нишка на народа ни. Нашите деди дръзко отхвърлят несправедливостта, наложена от Великите сили и ни показват значимостта, смисъла и значението на девиза "Съединението прави силата". Затова датата 6 септември е символ на успех с непреходно значение за историческата съдба на българския народ. 6-септември е доказателството, че нас българите, трудностите не могат да ни разединят, а напротив – обединяват ни още повече, защото сме горд и свободолюбив народ, народ с история и национално самочувствие!

Нека помним и тачим хората, които вложиха ум, воля и жертвоготовност в това свято дело - Съединението. Да бъдем техни достойни следовници в името на едно по-добро бъдеще за България!

 

Честит празник!

Да живее България!

 


На 4 септември в салона на Общинска администрация бе обсъден проектът за регулиране на движението на пл. „Първи ноември“ в гр. Тетевен.

Срещата бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която подчерта значението на проекта, поради натовареното движение на кръстовището.

Решението за регулиране на кръстовището тук цели както правилно насочване на потоците на движението, така и намаляване на рисковете от инциденти и улесняване на шофьорите, подчерта д-р Бояджиева. Тя допълни, че регулирането на кръстовището се очаква да се случи в най-скоро време.

Проектантът на проекта /представител на ЛОНОАРХ ЕООД/ обясни, че идеята е да се подобри комуникацията на кръстовището. За целта в центъра му ще бъдат създадени две малки островчета, които няма да нарушават пътното платно. Ще бъдат обособени паркоместа и ще се регулира стоянката на такситата.

В процеса на работа възникна и въпросът за създавана на кръгово движение – това не може да бъде направено, тъй като пътят няма габарит. За да бъде направено кръгово движение е нужна голяма площ, която в случая нямаме, а и пътят се стопанисва от АПИ, което прави нещата още по-сложни и в никакъв случай няма как да изпълним всичките изисквания за създаването му, подчерта проектантът.

Първото нещо, което трябва да споменем е, че комуникацията на движение на това кръстовище е съобразена с Генералния план за организация на движението, каза инж. Михаил Куманов – началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“.

Той поясни, че основната причина, поради която се налага да се изградят два острова е именно да разделят потока от автомобили, които в момента се редят по всякакъв начин.

Идеята е всички, които излизат от паркинга на пл. „Първи ноември“ и слизат от улица „Васил Петков“, да имат ясно обозначено място, на което да застанат и да изчакват включването си в основното движение по Републиканския път, каза още инж. Куманов.

Предвижда се и разработване на постоянна организация на движение в зоната на кръстовището - сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка, имащо за цел да обезпечи безопасността, давайки на водачите навременна и пълна информация за ситуацията на пътя.

На срещата присъстваха още зам.-кметът Тони Стоев, началникът на РУ Тетевен – гл. инспектор Илия Нешев, инспектор Владимир Христов - пътна полиция при РУ Тетевен, служители от общинска администрация, граждани.

 

ОбС - Тетевен прие внесения от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, проектобюджет за 2023 г., който е в размер на 32 670 732 лв. или с 4 446 812 лв. повече от миналогодишния.

За втора поредна година бюджетът се приема със закъснение, което затруднява работата както на нашата, така и на всички останали общини, каза д-р Бояджиева по време на обсъждането на точката.

Тя отбеляза, че запазването на бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача, която изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление.

С бюджет 2023 г. са осигурени средства за всички сфери, като неговата основна цел е запазване обема на предоставяните публични услуги, повишаване и подобряване на тяхното качество чрез по-добра организация, финансова стабилност на общината, запазване размера на местните данъци и такса ”Битови отпадъци”, създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика, използване на външни източници за подобряване на инфраструктурата в града и населените места на общината., подчерта кметът.

Приходите за държавни дейности за 2023 г. са в размер на 20 342 232 лв., а тези за местни дейности са 12 328 500 лв.

Собствените приходи на Общината възлизат на 6 168 850 лв. От тях данъчните приходи са 1 532 100 лв., като най-голям дял заемат данък върху превозните средства/750 хил. лв./ и данък върху недвижимите имоти/510 хил. лв./.

Неданъчните приходи са в размер на 4 636 750 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси /2 862 540 лв./, следвани от приходи и доходи от собственост /1 515 910 лв./.

С оглед на водената целенасочената политика се наблюдава тенденция на нарастване на собствените приходи на Общината през последните години.

В разходната част, основен приоритет за Общината остава образованието, което е с най-голям дял – 14 490 635 лв. /44%/, след това е функция ЖСТР и БКС – 5 953 659 лв. /18%/, функция „Общи държавни служби“ – 3 793 353 лв. /12%/, „Социални дейности“ – 3 015 476 лв. /8%/ и т.н.

По отношение на инвестиционната програма за 2023 г. са заложени 6 957 124 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 4 303 688 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 2 653 436 лв.

В инвестиционната програма са включени:

 • Основен ремонт на приоритетни улици, след оценка на тяхното състояние и предложенията на кметовете на населените места и населението;
 • Изграждане и основен ремонт на водопроводната и канализационна инфраструктура;
 • Обекти, насочени към подобряване на жизнената среда;
 • Други обекти, за които са нужни неотложни основни ремонти;
 • Инвестиционни разходи в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
 • Преходни обекти от предходните години;
 • Средства за капиталови разходи по проектите по оперативните програми към ЕС.

От заложените средства в инвестиционната програма - 50% от капиталовите разходи, без целево предоставените, са насочени за селата в общината, каза още д-р Бояджиева.

По-важни инфраструктурни обекти, които се реализират през 2023 г. са:

 • Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на Общински пазар в гр. Тетевен;
 • Реконструкция на ул. „Петко Страшния“;
 • Реконструкция на водопроводната мрежа по индикативни улици (в района на ул. „Братя Цакови“ – етап 1);
 • Основен ремонт на тротоарната настилка на ул. „Братя Цакови“ и ул. „Илия Темелски“;
 • Основен ремонт на „Спортно-развлекателен център“ гр. Тетевен, обновяване на игрища за тенис на корт, волейбол и фитнес на открито;
 • Преасфалтиране на ул. „Трети март“ в гр. Тетевен;
 • Разширяване на съществуваща кухня-майка на звено СУ-ДСП;
 • За асфалтиране на улици в населените места на общината са заложени средства в размер на 442 955 лв.

Усилията на всички нас трябва да бъдат насочени към повишаване на собствените приходи на общината, увеличаване събираемостта на данъчните приходи. В условията на тази непредсказуема среда ще се стремим към ефективно, ефикасно и икономично използване на публичните ресурси, завърши кметът.

Този уикенд кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, бе сред присъстващите на първия официален мач на реновираното спортно игрище в с. Градежница. Срещата бе между отборите на ФК „Светкавица“ – Градежница и ЛП Супер спорт, а двубоят бе част от първия кръг на Държавното първенство по футбол за жени сезон 2023. Сред присъстващите бяха още кметът на селото - Митко Русинов, кметът на село Глогово - Бисер Габровски, общински съветници, спортни деятели, гости и жители на селото.

Д-р Бояджиева отбеляза, че теренът е от изключително значение за местните жители и футболни клубове. Тя подчерта, че за периода 2019-2021 по инвестиционните програми и програмите за текущи ремонти, Община Тетевен е финансирала дейности по ограждане, реконструкция и вертикална планировка на терена, както и ремонта на съблекалните, като общата стойност на средствата е 36 646 лв. с ДДС.

Официалното откриване на игрището ще бъде на 9 септември по време на традиционния панаир на село Градежница.

 

На 8, 9 и 10 септември ще се проведе традиционният панаир на град Тетевен. Както всяка година Община Тетевен се е погрижила програмата на празника да бъде съпроводена от културни и спортни събития за малки и големи.

Панаирът ще бъде открит на 8 септември на пл. „Сава Младенов“ от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. Програмата ще продължи с концерт на емблематичния певец Станислав Сланев – Стенли, които се очаква да зарадва почитателите си с най-добрите си песни.

На 9 септември тетевенци и гости на града ще могат да се насладят на друг концерт, който ще бъде изнесен от местната група Tedy and the Клепърс. В следобедните часове най-малките ще бъдат зарадвани с детско шоу, а кулминацията на вечерта ще бъде вечерта, когато на сцената на площада ще излезе групата - Гъмзата Брас Шоу. Най-известният тромпетист в България и музикантите от групата му ще представят едно уникално музикално шоу за всички присъстващи.

Последният ден от панаира ще бъде посветен на спорта. В 10.00 ч. ще бъде открит реновирания спортен комплекс „Тетевен 2009“, след което ще бъде дадено началото на два турнира – по тенис на корт и футбол.


ПРОГРАМА:

 • 8 септември

-        18.50 ч. Откриване на панаира;

-        19.00 ч. Концерт на Стенли.

 • 9 септември

-        11.00 ч. Концерт на Tedy and the Клепърс;

-        17.00 ч. Детско шоу;

-        20.00 ч. Гъмзата Брас Шоу.

 • 10 септември

-        10.00 ч. Откриване на реновирания спортен комплекс „Тетевен 2009“;

-        10.15 ч. Турнир по тенис на корт и футбол

 


На 26 и 27 август в тетевенското село Черни Вит се проведе 4-ти Национален и 42-ри общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”, който се организира от НЧ „Христо Смирненски 1925г.” и Кметство с. Черни Вит, с подкрепата на Община Тетевен. В конкурсната програма на събитието взеха участие 126 фолклорни състава от 56 населени места от 11 области, сред които Ловеч, Плевен, Велико Търново, Добрич, Габрово, Враца, Силистра, Перник, Русе и др.

Днес имам честта и удоволствието да Ви поздравя по повод 4-тия Национален и 42-я общински фолклорен събор на народното творчество „От Тимок до Вита“. Събор, утвърдил се през годините, събитие с дълбоки корени, което пази и предава на младите нашите бит и традиции, култура и фолклор. Съборът всяка година ни носи радост, зарежда ни с енергия и ни дава надежда, че българското и българщината не са забравени. Това каза кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева по време на откриването на 4-ти Национален и 42-ри общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”.

Д-р Бояджиева подчерта, че когато се говори за събора в Черни Вит, няма как да не бъдат споменати и имената на неговите създатели, а именно народният певец Марин Иванов, кметът на с. Черни Вит по онова време - Райко Райков, директорът на училището - Павел Панчев и председателя на читалището - Марин Йотов.

Скъпи участници, днешният празник е доказателство, че всички вие продължавате делото на създателите на събора. Вие продължавате и изконните традиции на дедите си, за да ги пренесете през вековете и да ги завещаете на идните поколения. Защото именно вие сте мостът между тях, затова продължавайте да градите неговите все по здрави темели, отбеляза още кметът.

Своите приветствия към присъстващите отправи и кметът на с. Черни Вит - Цветослава Христова, която откри събора и даде началото на конкурсната програма.

През двата дни на събора се чуха и видяха множество изпълнения от фолклорни състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструменталисти, певци, танцьори, групи за народни обичаи и разказвачи, представящи автентичен и обработен фолклор. Специално жури определи най-добрите от всички тях, като класираните на първите три места от всяка категория и възрастова група бяха отличени с дипломи и медали. Всички получиха грамота за участие, а специални награди бяха присъдени от името на – от Община Тетевен, Общински съвет - гр. Тетевен, Кметство Черни Вит, НЧ "Христо Смирненски 1925г." - с. Черни Вит и журито.

В навечерието на фолклорния събор се състоя и изключително емоционалното представянето на втората авторска книга на Ваня Делийска „Моите стръмни пътеки“, както и концертът на Ивелина Росенова – Иви. В края на първия ден от конкурсната програма се състоя и концерт на Невен Груп – гр. Ловеч.

Списък на наградените участници и състави – вижте тук.

В навечерието на фолклорния събор на народното творчество „От Тимок до Вита“, жители и гости на с. Черни Вит имаха възможността да присъстват на представянето на втората авторска книга на Ваня Делийска „Моите стръмни пътеки“. Мястото на събитието бе сцената в центъра на селото, където авторът разкри част от своите вълнуващи „стръмни пътеки“, своите творчески и житейски моменти, висини, падения и предизвикателства, които стоят в основата на книгата.

На представянето бе и кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави г-жа Делийска за прекрасната книга, която по един емоционален начин докосва душата на човек, въвлича го в историите и го кара да ги съпреживее с автора.

Можем да кажем много за г-жа Делийска - създател и диригент на един от най-добрите детски смесени хорове у нас - “Звъника“, почетен гражданин на с. Черни Вит, получава и място сред заслужилите граждани на гр. Плевен, деен, амбициозен и необикновен човек, роден тук в тетевенския балкан и носещ своето родно място в сърцето си, каза д-р Бояджиева.

Искам да приветствам това, че г-жа Делийска е решила да събере целия си свят в книга и да го сподели с всички нас, защото книгите са истинско богатство, което трябва да пазим. Те ни дават ключ към ново познание, към мирогледа на автора с неговите истории, мисли и чувства, дават ни различен поглед върху всичко, което ни заобикаля, дават ни ценни уроци и поуки, а е безспорно, че ще открием всичко това и в книгата на г-жа Делийска, добави още кметът.

Ваня Делийска е родена в балканското село Черни Вит. По пътя на музиката тя поема още като ученичка в класа по оперно пеене на известната музикална педагожка Дора Гложенска в плевенското музикално училище. Приета е за солистка в опера "Христо Бръмбаров" в Плевен, но по стечение на обстоятелствата, се налага да прекъсне обещаващата си кариера на оперна певица и става музикален педагог. От 1991 г. е поканена да работи в Центъра за работа с деца в Плевен, където създава смесения детски хор "Звъника". Носител е на множество персонални награди, сред които Златна лира на Съюза на музикалните и танцовите дейци, Почетния знак на Народното събрание и други.

Вечерта завърши с концерт на Ивелина Росенова – Иви, а двете събитията, които са част от програмата на събора, бяха уважени както от кмета на Община Тетевен, така и от кмета на Черни Вит - Цветослава Христова, председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, жители и гости на селото.

 

Със своя заповед № 452 от 23.08.2023 г. кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, забранява използването на питейна вода за непитейни нужди (напояване, поливане на зелени площи и градини, насаждения, измиване на улици, площади, балкони, превозни средства, пране на килими, пълненето на басейни и други), ограничаващи възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода до възстановяване на дебитите на водоизточниците.

Чрез Заповедта се възлага на Кметовете на кметства и Кметски наместници на територията на Община Тетевен, на звено „Общински инспекторат“ и на служителите на „В и К” АД - гр. Ловеч, да осъществяват постоянен контрол. При установени нарушения на физически лица ще се налагат глоби и имуществени санкции в размер от 30 до 200 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци - имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв., съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.

Собствениците на имоти ще трябва да ползват алтернативни водоизточници за напояване.

Община Тетевен отправя призив към всички граждани и фирми да пестят водните запаси, с оглед на осигуряването на достатъчни количества за питейно-битови нужди на населението.

Заповедта може да видите – ТУК.

 

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, съобщи, че от началото на годината на територията на цялата община са извършени редица ремонтни дейности, свързани с пътната инфраструктура.

Както всяка година, така и тази, през последните месеци бяха извършени основни ремонти, частично и цялостно преасфалтиране, както и изкърпване на улици от общинската пътна инфраструктура в община Тетевен, подчерта д-р Бояджиева.

Тя посочи, че това е целенасочена и последователна политика, която се следва стриктно от нея и екипът й, както и това, че обновяването на инфраструктурата в общината е сред основните приоритети на местната власт и ще продължи да бъде такъв и занапред.

Кметът отбеляза, че в град Тетевен са преасфалтирани улиците "Трети март" и "Георги Кирков", а основен ремонт е извършен на ул. "Марин Урманов". Сред изкърпените участъци попадат улиците "Иван Томов", "Равни камък", "Боровец", "Скрибътна", "Вършец", ул. "Михал Койчев" и др.

Преасфалтирани са и улиците "Вежен" в с. Рибарица, "Рила" в с. Български извор, "Петко Найденов" и участък от ул. "Прогрес" в с. Гложене, "Първомайска" №1 - №6 и участъци от ул. "Опълченска" в с. Голям Извор, участък от общински път LOV 3120 в с. Малка Желязна и участък от ул. "Еделвайс" в с. Глогово.

Д-р Бояджиева допълни, че текущи ремонти са извършени на пътната настилка на улиците "Кракожабене" и "Голямото усое" в с. Голям Извор, ул. "Иглика", м. "Асен" в с. Гложене и на път LOV 1119 с. Български извор - с. Галата.

Асфалтирана е и ул. "Еделвайс" в с. Галата, а част от ул. "Иван Туйков" в с. Глогово е бетонирана. Частично преасфалтиране е извършено на общински път LOV 2115 „Десеткар“ – с. Дивчовото, каза още кметът.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню