Община Тетевен проведе градски турнир по футбол в СРЦ „Тетевен 2009”  от 15 до 17 април 2011 г. в Тетевен.
Участваха 12 отбора в две възрастови групи - юноши и мъже.

КЛАСИРАНЕ:

І. Юноши
1-во място – „Спартанците”
2-ро място – „Най-добрите”
3-то място – „Монстър енержи”

ІІ. Мъже
1-во място – „Изтрещелите”
2-ро място – „Козуря”
3-то място – „Аларма”

На класиралите се отбори при юношите бяха връчени купи и предметни награди.
При мъжете – купи и парични награди.
И в двете възрастови групи бяха раздадени и индивидуални предметни награди.
На 20.04.2011 г. в Тетевен официално беше открит първия в България център за обществена подкрепа. Той е първата в България специализирана институция, преструктурирана в социална услуга по пилотен проект «Преструктуриране на ДМСДГ – Тетевен – изграждане на алтернативни услуги», изпълняван в партньорство от министерството на здравеопазването, министерството на труда и социалната политика, Община Тетевен и британската фондация «Надежда и дом за децата» и сдружение “Еквилибриум”. Центърът е модел за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца, съгласно националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената концепция за дейнституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи на министерството на здравеопазването.
Кметът на община Тетевен Николай Павлов и заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова прерязаха лентата на най-новия социален обект в общината, държавно делегирана дейност.
Тетевенското сдружение за деца илица с увреждания “Равенство” проведе годишното си отчетно-изборно събрание в късния следобед на 14.04.2011 г. Присъстваха 20 члена на неправителствената организация като повече от половината от тях бяха социални работници и партньори. Мария Павлова, вече 8 години председател на сдружениетго, откри форума и направи отчет за дейността през изминалата година.
Община Тетевен презентира туристическия потенциал на региона с късометражния документален филм "Разходка из Тетевенско" на фестивала на турстическия филм "На източния бряг на Европа" от 13 до 16 април 2011 г. във Велико Търново. Видеопродукцията е създадена през 2010 г. и представлява видеопис - кратка разходка из природните и културни забележителности на Тетевен.
Осемгодишната Ивелина Андреева спечели втора награда и диплом в трета категория, първа възрастова група, на ХVІІ издание на Варненския детски конкурс "Диньо Маринов". Една от най-младите певици на читалище "Ариф Дженин" в с. Глогово изпълни народните песни "Станьо мама дума" и "Мама Стояно думаше".
Общинският съвет прие годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъци през 2010 г. Община Тетевен отчете, че почти 99% от населението на общината е включено в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Резултатът е по-голямата ефективност за почистване от отпадъци на обществените територии и места за отдих, както и предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища, до подобряване на жизнената среда, хигиенните условия и стандарта на живот.
На щанда на Република България Тетевен е представен на румънски език на 6 страници в каталога  "Хотели в Стара планина в България" на Тур Клуб РеМарк. Изданието в тридесет и шест страници промотира регион "Балкания".
Българският щанд е посетен от търговския представител на Репулика България в Румъния Бронислав Денев и председателя на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Благой Рагин. Интерес са проявили туристи от Румъния, Гърция, Турция и др. Според Тур Клуб РеМарк първите румънски туристи в регион "Балкания" се очакват за Великден.
По предложение на постоянната комисия "Здравеопазване и социална политика" и обществения съвет за социално подпомагане към общинска администрация, общинските съветници в Тетевен гласуваха 3 900 лева за оперативна интервенция и следоперативно лечение на 15 нуждаещи се от Български извор, Глогово и Тетевен.
За двама учещи, социално слаби млади хора – студент четвърти курс, специалност "Ветеринарна медицина" в Стара Загора и ученичка във втори курс на ПГГСД "Сава Младенов", общинският съвет гласува 180 лева за учебни помагала.
За първото тримесечие на годината за социално подпомагане са гласувани 4 080 лева.
От днес общинска администрация започна кастрене и оформяне короните на около 50 дървета в Тетевен. Тази дейност се извършва след оглед от комисия от еколози и лесничеи и е част от традиционната кампания за пролетно почистване "Чист и зелен Тетевен - 2011".
Дърветата се намират на главните улици  "Христо Ботев", "Пенка Михайлова" и "Иван Вазов", на площадите  "Първи ноември" и  "Сава Младенов". Това са предимно липи, кестени, тополи, каталпи, върби и др.  
Комисията е маркирала за отсичане и 10-ина стари дървета, които застрашават  живота на преминаващите граждани по улиците. Едрата дървесина се предоставя на общинската фирма "Дърворезба", а дребната се извозва до детските градини за отопление на децата през зимния сезон.
Залесяването е част от традиционната кампания "Чист и зелен Тетевен - 2011" и 87 издание на Седмицата на гората.
Кметът на община Тетевен Николай Павлов, инж. Цветомир Симеонов и лесничеите от дейност "Управление и стопанисване на общинските гори", директорът инж. Илия Митов и служители на Тетевенското горско стопанство и инженер-озеленителят Радка Воева засадиха кестени, магнолии и ховения /популярна като бонбонено дърво/.
На зелената площ пред блоковете на ул. “Петко Милев Страшния” на поканата на кмета на община Тетевен Николай Павлов се отзоваха и домоуправителите на блокове № 31 и № 33 Момчил Симеонов и Красимира Цветанов. В залесяването участва и десетгодишният внук на Красимира и Гето Цветанови. Георги е ученик в столичното 43-то училище, но през ваканцията предпочита да е в Тетевен. Заедно с дядо си и инж. Р. Воева той засади кестен. До новопосаденото дърво поставиха и табелка с латинското му наименование.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню