НОВИНИ

„...Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!

Да живее българският народ!"

Не се лъжете. Това е част от Манифеста, огласен от Княз Фердинанд на 22 септември 1908 година в църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново. И това не е само успех за българската дипломация. След него васалното княжество започва да се нарича царство България, а неговият владетел да се титулува цар.

ЧЕЗ уведомява своите клиенти на територията на община Тетевен, че във връзка с профилактика на трафопостове се налагат кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Кметство Рибарица и "Съюза на глухите в България" ви канят на XXIV Национален туристически събор на глухите в България, който ще се проведе от 06.09.2012 г. до 08.09.2012 г. в с. Рибарица. Програмата на мероприятието е:

06.09.2012 г. /четвъртък/ 

17.00 ч. - Техническа конференция

19.30 ч. - Тържествено откриване на XXIV Национален туристически събор на СГБ. 

20.00 ч. - Културна програма.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация и публичност по договор № BG161PO001/4.1-05/2011/005-U1 между «Криейтив Хол» ЕООД, гр. София и Община Тетевен по проект: „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД, финансиран по ДБФП № BG161PO001/4.1-05/2011/005 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Ви каним да присъствате на встъпителна информационна среща, която ще се проведе на 05 Септември 2012 г. (сряда) от 13.30 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата информационна среща ще бъдат представени: екипът за управление на проекта, същността, целите, предвидените инвестиции, график за изпълнението на проекта, очакваните резултати от проекта и същността на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция: 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация и публичност по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/001-U5 между «Криейтив Хол» ЕООД, гр. София и Община Тетевен по проект: „Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в община Тетевен”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/4.1-04/2010/001 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Ви каним да присъствате на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 27 Август 2012 г. (понеделник) от 13.30 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата пресконференция ще бъдат представени източниците на финансиране и  дейностите по изпълнявания проект.

                                                                                                                         
                                                                                                                                

Покана

22 Авг 2012 Written by

Във връзка с изпълнение на Дейност 8: „Информация и публичност” по проект “Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, финансиран по Договор № BG161РО001/3.1-02/2009/013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Ви каним на 27.08.2012 г. /понеделник/ от 09.00 ч. в конферентната зала на Община Тетевен, където ще се проведе встъпителна пресконференция.

В рамките на встъпителната пресконференция ще бъдaт анонсирани стартът на проекта и източниците на финансиране. Ще бъдат публично предоставени подробности и параметри, свързани с целите и дейностите за неговата реализация.

Местен център за работа с доброволци при НЧ”Съгласие 1869 г.”,

Комисия за детето при Община Тетевен

 

ВИ КАНЯТ:

Хей, приятели младежи,

 летни жеги забравете,

в хлад планински отморете,

празника си уважете!
В парк “Адреналин идете
и купона споделете!
На въжета се качете,

че сте ловки докажете!
И стената покорете-
щом сте бързи – победете! 
Колелата си яхнете
в maltayn bike -a сили премерете!
Водни пистолети си вземете,
във “войната” водна се включете!

Хич не се чудете,

COOL бъдете!
В парк “Адреналин
на 10 август в 10,00 ч. се явете!

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Възпоменателният митинг, посветен на 136-годишнината от гибелта на Сава Младенов - революционен деец от плеадата на Тетевен, участник в Белградската легия от 1867 г., сподвижник на Левски, изпълнител на особени поръчки и един от 206-мата Ботеви четници, ще се проведе на 21 юни 2012 г. от 11.00 часа в м. Козница.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню