Населени места

Населени места


Град Тетевен
Град Тетевен е административен център на Община Тетевен. Разположен е на 70 км. югозападно от областния център Ловеч и на 220 км. югозападно от  центъра на Северен централен плано
Град Тетевен е административен център на Община Тетевен. Разположен е на 70 км. югозападно от областния център Ловеч и на 220 км. югозападно от  центъра на Северен централен планов регион Видин и на 120 км. от  столицата на РБ София. Обща територия: 697 км., което представлява 16,86% от територията на Ловешка област  и я поставя на трето  място в областта след община Ловеч с 946 кв. км. и община Троян с 892 кв. км. Тя е по-голяма по територия от средния показател за площта на българската община - 424  кв. км. По население община Тетевен е по-малка от средната българска община, която има около 31 000 души. Общината е на трето място в областта и по население, отново след Ловеч и Троян. Гъстотата на населението е 35.6 човека на кв.км., двойно по-ниска от средната гъстота за страната - 70.28 човека на кв.км. Населението на общината е около 25 000 души, а на гр. Тетевен - около 12 000 души.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню