Структура и услуги

Структура и услуги

Отдел БФСД

11 Ян 2011 Written by
space
ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИРЕНА ТИХОЛОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00Старши счетоводител

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Младши счетоводител

МАРГАРИТА РАЧЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00Главен експерт "Бюджет и финанси"

СОНЯ НАНЕВА


Младши експерт "Планиране и изпълнение бюджет"
 
ДЕНИЦА ДАНАИЛОВА
 
Служебен телефон:

+359678/522-00
вътр. 232

Младши счетоводители

ИВАН ИВАНОВ

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00


Касиер


ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА

Домакин

ИВАЙЛО ЯНКОВ
 
Служебен телефон:

+359678/522-00
space


ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 
 

арх. БИСЕР ЦАНОВ БЕЧЕВ

 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Понеделник: от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Вторник: от 8:30 ч. до 12:00 ч. 

 
 

Месторабота

 
 

Общинска администрация

 
 

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

 
 

 

 
 

Служебен телефон: +359678/522-00

 вътр. 110
 

 

 
 

 

Секретар

11 Ян 2011 Written by
space
СЕКРЕТАР

Цветелина Стоянова


Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9Служебен телефон: +359678/522-00,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


вътр. 220

Кмет

11 Ян 2011 Written by
Boiadjieva

 Д-р Мадлена Бояджиева
 
Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

Приемно време:
всеки четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Служебен телефон: +359678/522-00

 

                                                                                                                                                                                       

Отдел ЕППОС

06 Ян 2011 Written by
space
"ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ОКОЛНА СРЕДА"
 
 
 
Началник отдел
 
 
ТОНИ СТОЕВ

Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 228 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"

СИЛВИЯ ВУТЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 229


 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ОКОЛНАТА СРЕДА"

ВАСИЛ ВЪЛКОВ

 

Служебен телефон:

 

+359678/522-00

вътр. 233

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"

ВАСЯ ВАСИЛЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 230

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ОКОЛНА СРЕДА"

ДЕНИЦА ХРИСТОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 234


 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци

 

 1. Информация за кого се отнася: –  Лицата, притежаващи строителни отпадъци, изпълнители на строежи, строителни фирми и т.н. .
 2. Правно основание: чл.50, т.50 и т.51 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен
 3. Необходими документи – Квитанция за платена такса
 1. Срок за изпълнение 7 дни
 1. Цена на услугата – 3 лв. на куб.метър строителни отпадъци или земни маси.

 

 1. Срок на валидност – В рамките на определения в разрешението за депониране на строителни отпадъци срок.

 

7. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

 

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение

1. Информация за кого се отнася: –  всички желаещи да развиват търговска дейност в  заведение за хранене или развлечение, като ресторант, кафе-аперитив, бар и т.н., физически лица /ЕТ/ и юридически лица регистрирани в Търговския регистър

 1. Правно основание: чл. 50 от Закона за туризма
 2. Необходими документи

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

- справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал.3 от Закона за туризма - /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

 

 1. Срок за изпълнение – 74 дни

 

 1. Цена на услугата

По чл.2, ал.1, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

за таксите  за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе- сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане - 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1400 лв.;

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 1. Срок на валидност безсрочно

 

 1. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване

1. Информация за кого се отнася: –  всички желаещи да развиват дейност в туриситически обект - средство за подслон или място за настаняване, като къща, хотел, сем.хотел, самост. стаи и т.н., физически лица, ЕТ и юридически лица регистрирани в Търговския регистър.

 1. Правно основание: чл. 50 от Закона за туризма
 2. Необходими документи

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

- справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал.3 от Закона за туризма - /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

 1. Срок за изпълнение – 74 дни
 1. Цена на услугата

По чл.2, ал.1, т.2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:

а) до 20 стаи - 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;

д) над 100 стаи - 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;

ж) за едно легло в туристическа хижа - 10 лв.;

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 1. Срок на валидност – безсрочно

 

 1. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

 

Заявление за отразяване на промени в туристическия регистър

 1. Информация за кого се отнася: –  Лицата упражняващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, са длъжни да заявят писмено в общината промяната в едномесечен срок от нейното настъпване.
 2. Правно основание: чл. 50 и чл.59, ал.2 от Закона за туризма
 3. Необходими документи

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

- справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал.3 от Закона за туризма - /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

 1. Срок за изпълнение – 30 дни
 1. Цена на услугата

По чл.3, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса 150 лв.

 

 1. Срок на валидност – безсрочно

 

 1. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

 

 

Отдел МДТ

06 Ян 2011 Written by
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

 ИСКРА ИВАНОВА

Служебен телефон:
0678/ 5-22-00   вътр. 236

СТАРШИ ИНСПЕКТОР МДТ

ВАЛЕРИ ВЪЛЧЕВ
Служебен телефон:
 
 
0678/ 5-22-00   вътр. 138


ГАЛИН ГЕНЧЕВ
 Служебен телефон:
 
 
0678/ 5-22-00   вътр. 139

 
ИНСПЕКТОР МДТ
ГАБРИЕЛА МАДЖАРСКА 
 
0678/ 5-22-00   вътр. 139
 

 

 

 
 


                                                                                     


                                         


АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

Издаване удостоверение за данъчна оценка

Издаване на удостоверение за наличие или липса на данъчна задължения

Издаване на удостоверение за платен данък на превозните средства

Издаване на удостоверение за данък върху наследствата

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Заверка на молба-декларация

Издаване копия на подадени декларации и документи към тях

Издаване на дубликат на квитанции

Издаване на справка за данъчни задължения на фирмите


"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

ВАЛЕНТИНА ЦАЧЕВА

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.777


Старши инспектор

ИСКРА ИВАНОВА

Младши счетоводител

ГРЕТА ДИНКОВА

Старши специалист „ Местни данъци и такси"

ГАЛИН ГЕНЧЕВ

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.555

Отдел ЕСГРАОН

15 Ное 2010 Written by
Началник отдел

"ЕДИИННА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

НАДЯ ВАСИЛЕВАСтарши специалисти „ЕСГРАОН"

ИЛИНКА ВРАБЕВСКА

ПАВЛИНА НЕЙКОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00
 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат / Искане за издаване на дубликат за раждане на непълнолетно дете

Извършва се за лицата, родени на територията на Община Тетевен

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Извършва се за лицата, сключили гр. брак на територията на Община Тетевен

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Препис-извлечение от акт за смърт служи за разрешение за погребение

Правно основание: чл.88 от ЗГР,ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

 

Издаване удостоверение за семейно положение

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на семейното положение

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

 

Издаване на удостоверение за наследници

Издава се само на наследници на починалото лице, б.ж. на гр. Тетевен

 

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 ал.1 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност на наследник по закон

Срок за изпълнение: от 3 до 7 дни

Такса: 4.00/8.00/с живи наследници/ – 5,00/10.00 с починали н-ци /експресна услуга/

Срок на валидност: неофициално 6 месеца/за актуализиране/

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

 

Издаване удостоверение за родствени връзки

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Издаване на удостоверение за идентичност на имената

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ, в който е видна разликата на имената -от актове по ГС

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Издава се на лица, желаещи да се регистрират на адрес н гр. Тетевен

Правно основание: чл.92 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ за собственост;

г/ декларация по образец и др.

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес/при вече регистриран /

Издава се на лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл. 95 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3.50  лв.

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

 

Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Издава се на лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.92, чл.95 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ за собственост;

г/ декларация по образец и др.

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 6,00

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Заверка на удостоверение за постоянен или настоящ адрес/при вече регистриран /

Издава се на лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ екземпляр от документа;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса:4,00 лв.

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

 

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 2 работни дни

Такса: 4,00 лв.

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес/при вече регистриран/

За лица с настоящ адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР и чл.29 от АПК

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 4,00/8,00 лв. /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Правно основание: чл.80 и чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 1 работен ден

Такса: 4,00 лв.

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН

 

Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР

Правно основание: чл.19а от ЗГР

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ копия от актове по ГС, в които да е видна разликата в имената

Срок за изпълнение: 1месец

Такса: промяна в акта по ГС-3,50 лв./1 брой/

 

 

Припознаване на дете,родено в предходни години

Правно основание: чл.64,65 от СК

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/решение на съд;

в/личен документ;

Срок за изпълнение: 1 работен ден

Такса: 3,50 лв./дубликат от акта с новите имена/

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН

 

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на гр. брак с чужденец в чужбина/обр.3/

Издава се на лица с постоянен адрес на територията на общината

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР,ЗМДТ

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ данни за чуждия гражданин;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 4,00/8,00 лв. /експресна услуга/

Срок на валидност: шест месеца

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на гр.брак с чужденец в Република България

Издава се на лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 4,00 лв.

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

За лица с постоянен адрес на територията на община Тетевен

Правно основание: чл.106 от ЗГР и Правилника за легализациите,заверките и преводите

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ документ за легализация;

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 6,00 лв.

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Промяна в актовете за гражданско състояние,извършена по съдебен или административен ред

Правно основание: чл.73 от ЗГР

Услугата не се таксува.

 

 

Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец/ с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство

Правно основание: ЗГР, Закон за чужденците в Република България, Закон за убежището и бежанците

Необходими документи:

•  Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване;

•  Документ за самоличност;

•  Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес;

•  Документи по гражданско състояние ( раждане, граждански брак, развод, смърт - за лицето и членовете на семейството и др.).

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „

 

Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито бълг. гражданство, с разрешено постоянно пребиваване

Правно основание: ЗГР

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

Услугата е безплатна

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „и ТЗ”ГРАО”-Ловеч

 

Правно основание:ЗГР

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ копие от Акт за раждане;

Изпращат се набор от документи в ТЗ „Грао”-Ловеч

Услуга: Безплатна

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „и ТЗ”ГРАО”-Ловеч

 

Промяна на ЕГН на български гражданин

Правно основание:ЗГР

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ копие от акт за рлаждане;

Изпращат се набор от документи в ТЗ „Грао”-Ловеч

Услуга: Безплатна

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН „и ТЗ”ГРАО”-Ловеч

 

Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

Правно основание: ЗГР, ЗУТ, Правелници

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ документ за собственост;

Услуга: 4,00 лв

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН”

 

Издаване на удостоверение за гр. регистрация по данни от ЛРК/за българско гражданство; лишаване от родителски права; брой живородени; многодетна майка; репресирани и други от общ характер

Правно основание: чл.24 ал.2 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ копия ат актове по ГС

Услуга: 4.00 лв.

Срок на изпълнение:  1-3  дни

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН”

 

Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи

Правно основание: чл.117  т.3,т.4 и чл.118 от КМЧП

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ съдебно решение,заверено от чуждестранен съд

г/ нотариално заверена декларация

Услуга: Безплатна

Срок на изпълнение: 7 дни

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  „ЕСГРАОН

 

 

Отдел "ИО"

12 Окт 2010 Written by
Началник отдел

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

РОСИЦА РАЙКОВА

Младши експерт „ИО"


ТЕМЕНУЖКА СЛАВЧЕВА

Технически сътрудник „ИО"

ЕЛИЦА СИМЕОНОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.100

Старши специалист "ИО"

ХРИСТО ХРИСТОВ

Служебен телефон:

+359678/522-000, вътр.207


Главен специалист „Обща канцелария"

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.215

 


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за актуално състояние и несъстоятелност на фирма

1. Необходими документи - лична карта

2. Срок - 7 дни

3. Такса - 5 лв.

  Издаване на удостоверение, че даден имот не е актуван като държавна собственост

  1.Необходими документи

  оригинална  скица  актуална  от  последните  6 месеца

  удостоверение  за  идентичност на  имота

  удостоверение  за  наследници  ако  имота  е наследствен

  акт за  собственост   ако  има  такъв

  2. Срок за изпълнение -  14  работни  дни

  3.Такса -    5.00лв.

  4.Срок на валидност -  няма срок

  5. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център

  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 от ДОПК

  1. Правно основание - На  основание  чл. 87  ал. 6  ДОПК
  2.  Необходими документи - Лична  карта  -  за  информация
  3.  Срок за изпълнение - Седем дни
  4. Такса - няма  такса
  5. Срок на валидност - няма  определен  срок на  валидност  -  в зависимост от  институцията пред  която  се  използва
  6. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център

  Дейност УСОГ

  12 Окт 2010 Written by
  space
  „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ"

  Ръководител дейност

  Инж. ЦВЕТОМИР СИМЕОНОВ

  Служебен телефон:

  0879560645


   
  Началник горско-стопански район

  ДОЧО ДОЧЕВ
  инж. ДРАГОМИР МАРИНОВ
   

  Специалист лесовъдство
   
  ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
   

  Старши специалисти

  РАДИЛ ИВАНОВСКИ

  ПАВЕЛ ТЕТЕВЕНСКИ

  ИВАН МИКОВ

  ИЛИЯН ИЛИЕВ

  МАРИН ВАСИЛЕВ

   

  ПЕТРОСЛАВ ХРИСТОВ

  Служебен телефон:

  +359678/522-00, вътр.332

  Служба Ритуали

  12 Окт 2010 Written by
  space
  Служба „Ритуали"

  Главен специалист „ОБРЕДНИ  ДЕЙНОСТИ"


  ВЕРКА КУРДАНСКА  Старши специалист „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ"

  ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

  Служебен телефон:

  +359678/522-00, вътр.106

  АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ


  Записване за сключване на граждански брак

  Записване за ритуал " Даване име на дете"

  Записване за тъжен ритуал "Възпоменание"

   


  Тетевен

   bottom logo teteven new green

  Актуално от Общински съвет

  Архив Отчети

  Отчети

  За региона

    Меню