Структура и услуги

Структура и услуги

Други

23 Сеп 2010 Written by
space

РЪКОВОДИТЕЛ "ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

ЦВЕТИНКА ИВАНОВА

Служебен телефон

+359678/522-00, вътр. 206


Секретар

„МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВНИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ"

ПЕТЯ ВЪЛОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.111ОТДЕЛ "ЮРИСТИ"

юристконсулт РОСИЦА ДИМИТРОВА
юристконсулт ЙОНКА ВАСИЛЕВА
адв. НАЙДЕН ХРИСТОВ
 
Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.204

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗДОИ И ЗЗЛД

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до сведение или документ по ЗЗДЛ

 


 

space
Главен  експерт

"ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТТА И ПРОТОКОЛА"

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА
Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

стая 222

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.222Приемни дни

Делнични  дни

от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню