Решения на ОбС

Решения на ОбС

Сесия №1/09.11.2011

22 Ное 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 1/09.11.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Комисия по провеждане на избор за Председател на ОбС – Тетевен.С 21 гласа “ЗА” се прие.
След проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

09.11.2011 год.

1. Комисията по провеждане на избор за Председател на ОбС - Тетевен да се състои от три члена.
Вижте всички решения от Сесия №1/09.11.2011г. тук.
Вижте протокол от сесията тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню