Предстоящи събития

Предстоящи събития

Уведомяваме тетевенското гражданство, че празничната служба и Богоявленският водосвет с хвърлянето на кръста във водите на река Вит ще бъдат отслужени в местността „Синчец”.

Шествието ще тръгне на 6 януари в 9,30 часа от храма „Св.Всех Святих” по ул.”Симеон Куманов” през моста при ПГГСД „Сава Младенов”, покрай Битовия комбинат до м. „Синчец”, където в 10,00 часа ще започне Богоявленският водосвет с хвърлянето на кръста във водите на река Вит.

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              

„...Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!

Да живее българският народ!"

Не се лъжете. Това е част от Манифеста, огласен от Княз Фердинанд на 22 септември 1908 година в църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново. И това не е само успех за българската дипломация. След него васалното княжество започва да се нарича царство България, а неговият владетел да се титулува цар.

ЧЕЗ уведомява своите клиенти на територията на община Тетевен, че във връзка с профилактика на трафопостове се налагат кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Кметство Рибарица и "Съюза на глухите в България" ви канят на XXIV Национален туристически събор на глухите в България, който ще се проведе от 06.09.2012 г. до 08.09.2012 г. в с. Рибарица. Програмата на мероприятието е:

06.09.2012 г. /четвъртък/ 

17.00 ч. - Техническа конференция

19.30 ч. - Тържествено откриване на XXIV Национален туристически събор на СГБ. 

20.00 ч. - Културна програма.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация и публичност по договор № BG161PO001/4.1-05/2011/005-U1 между «Криейтив Хол» ЕООД, гр. София и Община Тетевен по проект: „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД, финансиран по ДБФП № BG161PO001/4.1-05/2011/005 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Ви каним да присъствате на встъпителна информационна среща, която ще се проведе на 05 Септември 2012 г. (сряда) от 13.30 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата информационна среща ще бъдат представени: екипът за управление на проекта, същността, целите, предвидените инвестиции, график за изпълнението на проекта, очакваните резултати от проекта и същността на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция: 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация и публичност по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/001-U5 между «Криейтив Хол» ЕООД, гр. София и Община Тетевен по проект: „Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в община Тетевен”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/4.1-04/2010/001 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Ви каним да присъствате на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 27 Август 2012 г. (понеделник) от 13.30 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата пресконференция ще бъдат представени източниците на финансиране и  дейностите по изпълнявания проект.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню