Новини от региона

Новини от региона

С решение № 352/28.12.2016г. Общински съвет -  Тетевен одобри състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта /ОКСВМ/, създаден на основание чл.15, ал.6 от Закона за младежта. Съставът на съвета ще бъде следният: председател – д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, секретар – Петя Вълова МКБППМН при Община Тетевен и членове - представители на Общинския съвет и институции работещи по проблемите на младежта, както и ученици от местните училища. Общинска администрация поема подобна инициатива за пръв път, като се очаква консултативният съвет да подпомага кмета при провеждане на общинската политика за младежта.

На 17.02.2017г. се проведе първото заседание на консултативния съвет. „Поставяме началото на една добра инициатива. Много се радвам, че има дейни млади хора, които искат да помагат за развитието на общината“, каза д-р Бояджиева и откри заседанието. На него се прие Правилникът за работата на ОКСВМ, бяха избрани делегати за заседание на Областен младежки съвет, след което се обсъди Общинската програма за младежта 2017- 2020 г. и Годишният план за нейното реализиране през 2017г.

Част от функциите и задачите на съвета ще са: да участва във формирането, реализацията и мониторинга на младежката политика на общинско ниво; да дава становища и предложения на кмета на общината относно дейности и мерки в защита на младежките интереси; да координира дейностите и интересите на различни младежки общности и институции, представени в община Тетевен; да инициира реализацията на младежки проекти и доброволчески инициативи.

На 17 февруари, в навечерието на 144-та година от обесването на Васил Левски, в с. Голям извор отдадоха своята почит пред Апостола на свободата. Събитието се състоя пред къщата-музей "Васил Левски", в центъра на селото, а специален гост бе председателят на Общински съвет – Тетевен Мария Стойчева.

Кметът на Голям извор – Илиян Маринов приветства събралите се, след което даде думата и на г-жа Стойчева. Двамата припомниха славното минало, както и част от заветите на Дякона. Последва литературно-музикална програма, изпълнена със стихотворения и разкази посветени на Левски, а накрая бяха поднесени цветя и венци пред барелефа на Апостола.

Община Тетевен начисли неустойка на снегопочистващата фирма „Еко-Титан“ ЕООД. Причината е в частичното несправянето с поетите ангажименти по договорите за зимно поддържане на пътната мрежа в града, както и многото оплаквания от граждани за непочистени улици. Общинска администрация извършва редовен мониторинг на снегопочистването. Упражнява се постоянен, периодичен и внезапен контрол, като се изготвят протоколи или докладни записки.

До конкретната санкция се стигна, след извършени проверки на зимното поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа и получените протоколи за месец януари. Подобно действие се осъществява за пръв път от страна на общинската администрация към снегопочистваща фирма.

Договорите за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на останалите населени места от общината, се сключват от кметовете на кметства. Те поемат отговорността и контролът по осъществяването на планираните дейности по тези договори. 

Въпреки тежките метеорологични условия, съпътствани от проблеми от всякакво естество, в общината не се допусна да възникнат бедствени ситуации през месеците – декември 2016г. и януари 2017г., като всички пътища и улици бяха проходими при зимни условия. По данни на метеоролозите от десетилетия не е имало толкова дълъг период с трайни минусови температури. Средната височина на снежната покривка за м.декември 2016г. е била 17 см/регистрирана е в 10 дни от месеца /, за м.януари 2017г., средната височина на снежната покривка е била 32 см /регистрирана в 31 дни от месеца/.

 

Минимални температури и средна стойност за месеците декември 2016 г. и януари 2017г.

 

дата Минимална температура в гр.С м.декември  2016 г.

Минимална температура в

гр.С м.януари   2017 г.

дата Минимална температура в гр.С м.декември  2016 г. Минимална температура в гр.С м.януари   2017 г.
01 -7,1 -1,3 17 9,7 -6,2
02 -1,9 -12,1 18 -5,4 -4,9
03 -4,4 -6,9 19 -11,4 -6,8
04 -7,1 -2,3 20 -7,3 -9,7
05 -6,1 -1,3 21 -4,5 -11,1
06 -5,9 -6,9 22 -5,6 -13,8
07 -6,9 -10,7 23 -7,2 -11,2
08 -7,2 -12,5 24 -8,2 -11,4
09 -4,5 -12,7 25 -5,0 -6,8
10 -5,2 -13,6 26 0,3 -9,4
11 -3,3 -12,2 27 0,3 -13,9
12 -3,9 -15,4 28 -0,2 -11,4
13 -2,6 -8,2 29 -1,5 -9,3
14 -8,2 -0,9 30 -5,4 -9,1
15 -2,2 -7,7 31 -6,2 -7,8
16 -3,4 -9,7 Ср.мес. -5,1 -9,3

На 14.02.2017г. в с. Голям извор, пред читалище "Найден Григоров" - жители и гости на селото отпразнуваха Деня на лозаря - Трифон Зарезан. Празникът в чест на Свети Трифон е един от най-устойчивите, но и най-противоречиви и сложни по своята историческа същност обичаи в българския народен календар. Това е трудов обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата – пролетното ѝ зарязване.

Празникът бе организиран от кметство – с.Голям извор и кметът Илиян Маринов, а негови специални гости бяха - кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, председателят на Общинския съвет – Мария Стойчева и селекционерът на Националния отбор по футбол Петър Хубчев.

По традиция бе извършен ритуалът по „зарязване“ на лозята, за да има по-голяма и хубава реколта през годината. След това се проведе и конкурс за „Най - добър винар 2017г.”, в който се включиха 11 участници с домашно произведено вино, като  специална комисия трябваше да определи кое е най-хубаво. Веселото настроение по време на дегустацията поддържаше - Етрополската духова музика, а за присъстващите беше осигурена топла скара и вино. След дълги анализи, журито все пак реши да присъди първото място на Илиян Маринов, веднага след него в класацията за най-добър домашен винар се наредиха - Пламен Петков и Георги Григоров. Кметът на Тетевен връчи грамотите и подаръците на победителите.

Отдел „Местни данъци и такси” - Община Тетевен, подготвя изпращането на съобщенията до данъчнозадължените лица за размера на дължимите за 2017-та година суми, за данъци и такса битови отпадъци. Около 23 400 бр. съобщения ще бъдат изпратени до 1 март на лица на територията на цялата страна.

Задълженията на физически лица - длъжници към местния бюджет от предходни периоди до края на 2016 год., възлизат на 1 270 900 лв., а длъжниците – фирми към Общината са с просрочени дългове от 1 984 000 лв. Некоректното отношение на данъкоплатците към местния бюджет ограничава предоставянето на услуги на населението, както и тяхното качество. Приходите от местните данъци и такси се разходват за дейности като: издръжка на детските градини и Домашния социален патронаж, сметопочистването и снегопочистването, уличното осветление, озеленяването, текущи и основни ремонти на уличната мрежа и др. Въпреки наличието на посочените по-горе задължения на физическите лица и фирмите към хазната, се наблюдава тенденция за все по-високите изисквания на гражданите към Общинската администрация и предложените им услуги.

Няма законово изискване уведомяването за местните данъци и такси да става точно на хартиен носител. Възможно е това да се осъществи и чрез използване на по-съвременните средства за съобщаване. За целта, гражданите и фирмите, които имат задължения към Община Тетевен, биха могли да направят запитване до отдел „МДТ” за дължимите от тях данъци и такси на имейла на отдела: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Така може да им бъде изпратена информацията електронно или чрез запитване на дежурен телефон в рамките на работното време: 0678 52200, в.137 или 139. Задължените лица биха могли да се възползват от предоставяната услуга от общината за разплащане от разстояние - чрез касите на „ИЗИПЕЙ” АД в страната и чужбина, както и „Български пощи” ЕАД в страната.

Задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2017 година, могат да бъдат платени с 5% отстъпка до 30 април, в случай че бъдат заплатени в пълния им размер или на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

Плащания на каса се извършват в отдел „Местни данъци и такси”  от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа в работните дни.

От началото на данъчна кампания`2017 приходите са около 165 000 лв.

През 2016г. в Община Тетевен постъпиха две инвестиционни намерения за закупуване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общинско дружество “Четпром” ЕООД, гр. Тетевен. - от фирма „Калинел“ ЕООД, гр. Троян и фирма „Дир.бг Холдинг“ ЕАД, гр. София. По повод постъпилите инвестиционни намерения, с Решение №239/25.07.2016г. (публикувано в ДВ ,бр. 64/16.08.2016г..) на Общински съвет- Тетевен е открита процедура по приватизация на общинско дружество “Четпром” ЕООД, гр. Тетевен. С Решението е възложено изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството. С последващо Решение №309/14.10.2016г. (публикувано в ДВ ,бр. 87/04.11.2016г..), прието с 18 гласа за“, 1 глас- „против“ и 1 съветник с подаден отвод от гласуването, Общински съвет- Тетевен  определи метод, цена и конкурсни условия за приватизацията на  общинско дружество “Четпром” ЕООД. Приетият метод на приватизация на общинско дружество “Четпром” ЕООД  е  публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 9137( девет хиляди сто тридесет и седем) дяла, представляващи 90.024 % от капитала на дружеството. Общинският съвет прие следните конкурсни условия:

 • Минимална конкурсна цена - 1 200 000 лв., платима еднократно в български лева в 10-дневен срок от подписване на приватизационния договор;
 • Размер на инвестициите за тригодишен период от сключване на приватизационния договор, който не може да бъде по – малък от 800 000 (осемстотин хиляди лева), с представяне на инвестиционна програма за период от три години;
 • Запазване на съществуващите и разкриване на минимум 250 нови работни места за период от три години от сключване на приватизационния договор;
 • Запазване предмета на дейност на дружеството, както и развитие на друг вид производствена дейност в срок минимум 3 три години от сключване на приватизационния договор;
 • Забрана за прехвърляне на закупените по реда на този публично оповестен конкурс дялове и активи (недвижими имоти), без съгласие на продавача за срок от 3 години след придобиването им.

Общинският съвет прие и предварителни квалификационни изисквания към участниците в конкурса:

 • участниците да са юридически лица, работещи в сферата на производството през последните три години;
 • участниците да са реализирали средногодишен оборот от дейност за последните три години в размер минимум двадесет и пет милиона лева.;
 • участниците да са реализирали средногодишен размер на нетна печалба за последните три години в размер минимум два милиона лева;
 • участниците да нямат неизплатени задължения към държавата и община Тетевен.

За сравнение, при приватизацията на същото дружество през 2012 г. определената начална конкурсна цена е била 953 065.00 лева., но платима на четири равни вноски за четири години. Определеният размер на инвестиции е бил 1 000 000 лв., но за период от четири години. Не е имало и условия за разкриването на нови работни места.

 Към тогавашните участници не е имало поставени предварителни квалификационни условия, които да гарантират, че потенциалните купувачи разполагат с ресурса, доказан с постигнати  финансови резултати, налични активи и опит в сферата на производството. Предходният приватизационен договор е разтрогнат, тъй като купувачът не е извършил необходимите плащания.

Основната цел на общинското ръководство е:

 • Да се запази четкарското производство, което е традиционно за града  и с условията на сделката да ангажира купувачът да инвестира в него и да го развива;
 • Да осигури развитие на допълнителна нова производствена дейност, с оглед разкриване на нови работни места и по-ефективно използване на сградния фонд, като реализира инвестиционна програма при минимална стойност 800 000 лв. за период от  три години т.е. средногодишно около 260-270 000 лв.;
 • Да запази съществуващите работни места и разкрие нови 250 за период от три години;
 • В общинския бюджет да влязат свежи пари в период, в който общината е във финансова криза и режим на финансова оздравителна програма.

В хода на приватизационната процедура, един от участниците – Дир.бг Холдинг“ ЕАД обжалва пред Административен съд- Ловеч:

 • Конкурсното условие за създаване на нови 250 работни места за три години с  мотива, че това е нереалистично и неизпълнимо;
 • Предварителните квалификационни изисквания, поставени към участниците, с които Общинския съвет регламентира минимални гаранции от гл. т. на възможностите на потенциалния купувач да изпълни поставените цели на приватизацията.

Тъй като съдебното производство не е приключило, процедурата по приватизацията на “Четпром” ЕООД е  временно спряна.

 

Дата и час: 26.02.2017г. /Неделя/ от 11,00 часа

Място: пл. „Сава Младенов“

  

„ЧОВЕК Е НАЙ-ВЕЛИК, КОГАТО ПРОЩАВА ИЛИ САМ СЕ МОЛИ ЗА ПРОШКА!“

Празникът на маската, маскарадния и сценичния костюм ще се проведе на Сирни заговезни в Тетевен. Идеята на Общината, която организира събитието, е популяризиране на българските традиции и ценности, както и на обичаите характерни за нашия район.

Участниците ще дефилират на пл. „Сава Младенов“, а техните костюми, маски и сценки ще бъдат оценявани от компетентно жури. В карнавала ще се включат деца от училищата и детските градини, читалищата, социалните центрове, ЦПЛР и групи за автентичен фолклор, като  е предвидено и награждаване на победителите. На празника ще гори характерния за „Сирни заговезни“ - огън, около който ще се завърти голямо българско хоро.

Програмата ще завърши с огнено шоу - "ОТ ПЛАМЪК - СЛЪНЦЕ", което е подготвено и изработено върху основата на най-красивите фолклорни песни, в техните модернизирани варианти.

 

Очакваме Ви, за да споделим празника заедно!

 

Извършването на безплатните прегледи от офталмолог(от гр. София), ще бъде за деца и ученици до 12 клас от Община Тетевен. Прегледът ще се състои на 11.03.2017 година /Събота/ от 10:30 до 14:30 часа в заседателната зала на Община Тетевен, находяща се на втория етаж в сградата, след предварително записване.

Записването ще се извършва до 10.03.2017 година в стая 213, етаж втори в сградата на Община Тетевен, както и на телефони:

0886900120 – Мария Стойчева - Председател на Общинска фондация „Тома Васильов“

0886404924 – Лидия Пеева

 

Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева посети ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, за да направи проверка на вече приключилите строително-ремонтните дейности (в определения срок), които се осъществяват по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ към МОН. По проекта беше извършено - обновяване на театралния салон на училището, като тук бе подменен покрива на сградата и ел. инсталацията, а през зимата е предвидено обектът да се използва и като физкултурен салон. В основната сграда бе подменена дограмата (врати и прозорци), както и подовите настилки в някои класни стаи, а учебното заведение вече разполага и с вътрешен санитарен възел.

Ръководството на ОУ „Георги Бенковски“ кандидатства и за получаване на статут на иновативно училище. Това съвпада със Стратегическа цел II от Стратегията за развитие на образованието в Община Тетевен (2016-2020г.) - Подобряване качеството на предучилищното и училищното образование (Мярка ІІ.1.2. Разкриване на иновативни училища). Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Целта е да се даде шанс - училището да се разчупи, мисленето на системата, на учениците, учителите и родителите, да стане модерно и обърнато към бъдещето.

На 26 януари се проведе първото редовно заседание на Общински съвет – Тетевен за 2017г. Сесията включваше петнадесет точки, като най-голям интерес предизвика т.8 – Предложение за приемане на бюджета на Община Тетевен. Той беше приет почти единодушно (18 – за и 2 - против), като преди да се пристъпи към обсъждането на точките от дневния ред, Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен представи отчет за периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г. Тя изтъкна по-важните решения, които са взети през изминалата година, като подчерта и факта, че са изработени девет нови наредби, а някои от старите са актуализирани.

„Всички ние трябва да се обединим от една обща цел – да осигурим запазването на финансовата стабилност на общината, както и да осигурим по-ефективно управление на общинските финанси, за да можем действително да отговорим на очакванията на хората“, каза кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя допълни, че е много трудно да се направи добра инвестиционна политика с ограничен ресурс.

„Считам, че правилният подход е да заложим на инвестиции, които могат да бъдат обезпечени с финансов ресурс, а не на такива, които ще останат само на хартия“, вметна още кметът. Градоначалникът завърши с думите: „Колкото и да не ни се иска, в бюджет 2017 е виден отпечатъкът на политиките и поетите ангажименти от предходното управление, отпечатъкът на финансовата криза на общината.“

Факторите, които оказаха сериозно влияние върху бюджет 2017 са следните: Значителен дългосрочен дълг към банкова институция и кредитът към Фонд „Флаг“; Невъзможността на общината да оперира с нови кредити; сериозни финансови корекции по реализираните в предходния мандат европейски проекти; Голяма сума от просрочените задължения от предходния мандат и начислените лихви по тях, които трябва да се погасят през 2017г.; Реален риск от блокиране на сметките на общината и заведени дела от фирми изпълнители; приет план за финансово оздравяване, който общината трябва да изпълнява и стартиращият нов програмен период 2016-2020. Въпреки тези негативни тенденции, общинското ръководство се е постарало да направи един балансиран бюджет и да насочи най-ефективно и справедливо ограничените ресурси.

Бюджетът на община Тетевен за 2017г. е в размер на 15 690 751 лв., в т.ч. държавните приходи са 9 169 012 лв., а местните 6 521 739 лв. Увеличението спрямо 2016г. е с 1 666 374 лв., което се дължи на нарастването на държавните приходи с 1 431 416 лв.(ръст от 118%) и нарастването на местните такива с 234 958лв.(ръст от 104%).

Прави впечатление, че за ползване на електроенергия за уличното осветление в общината са планирани 193 000лв. при 251 500лв. през 2016г., или с 58 500лв. по-малко. За поддръжката на уличното осветление са разчетени 73 000лв. при 79 000лв. за 2016г., или намаление с 6 000лв.

По спортния календар са разчетени 50 600лв., които нарастват с 30 000лв. спрямо 2016г., а за подпомагането на спортните клубове са предвидени 59 000лв. при 100 000лв. за 2016г.

За звено „Домашен социален патронаж“, което е изцяло финансирано с местни приходи, са разчетени 280 300лв. при 274 900лв. за 2016г. Разчетените разходи за културни мероприятия по календара са 49 800лв., като нарастват с 11 300лв. спрямо 2016г.

В държавните дейности най-голямо е увеличението във функция „Образование“ – 130%, следвана от функция „Общи държавни служби“ – 108% и функция „Почивно дело, култура“ – 106%. 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню