Новини от региона

Новини от региона

В Тетевен празникът бе отбелязан с традиционното шествие на коне и каруци, което тръгна от паметника на Баньо Маринов по главната улица „Иван Вазов“ и стигна до площад „Сава Младенов“, за радост на малки и големи. Както всяка година, празникът и шествието преминаха под музикален съпровод на духова музика, а конярите от отделните махали в града, някои от които облечени в народни носии,  дефилираха гордо с празнично нагиздените си коне.

Според църковния календар на 7 януари почитаме Св. Йоан Кръстител. На този празник тетевенци отдаваме и своята почит към коня -  помощник в отрудените дни на българина, една традиция, която се спазва отдавна в нашия край. Затова Ивановден в Тетевен носи своята уникалност с традиционните конски кушии, а за празника се готвят както именяците, така и конярите от района.

Днес, рано сутринта, в района на с. Бабинци /при бившия пилещарник на „Елпром“ - Тетевен/ е оказана помощ на около 200 животни останали без храна и блокирани от снега. На място дойде зам.-кметът на община Тетевен - Борис Врабевски, за да се запознае с положението. Наложи се спешно да бъде пробита снежната блокада, като поради повреда в техниката на снегопочистващата фирма /„Еко-Титан“ ЕООД/, съдействие оказа и фирмата занимаваща се със сметоизвозване /"Комунал инженеринг" ЕООД/. В този труден момент двете организации си оказаха взаимопомощ, за да се справят с възникналата ситуация.

В община Тетевен празникът започна с тържествено богослужение в църквата „Св.Всех Святих", рано сутринта, където бе отслужен водосвет за здраве и благополучие. След това тръгна и литийното шествие към река Вит, където Отец Борис извърши ритуалното хвърляне на кръста. И тази година стотици се стекоха на празника, а пред техните погледи неколцина смелчаци скочиха в ледените води, за да уловят кръста, който беше изваден от Венелин Марков от Тетевен.

Богоявление (от старобългарски – явление на Бог) е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари и първоначално е посветен на раждането на Исус Христос и съпътстващите го събития. Исторически празникът в различните християнски традиции е претърпял значителни изменения и има различни имена в различните области на страната, като някои от тях са Кръстовден, Водици или Водокръщи. Празникът е наречен така, защото на този ден всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва или поне се измива на реката. От ритуалните измивания и пръскания с вода на Богоявление тръгват и обичаите, свързани с поливането и мокренето на всички именници, независимо от годишното време.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с усложняване на зимната обстановка според метеорологичните прогнози, с цел предотвратяване на инциденти и формиране на необходимото поведение и действия при евентуалното им възникване, Ви предоставяме Правилата за безопасно поведение при усложнена зимна обстановка:

През зимния сезон метеорологичната обстановка се променя бързо.

ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕМ НА ПЪТ:
1. Трябва да проверим каква е метеорологичната прогноза и информацията за състоянието на пътищата;
2. При обявен код за опасни явления е добре да се отложи пътуването, ако не е належащо. Част от пътищата може да бъдат затворени, поради снегонавявания;
3. При неотложно пътуване подгответе автомобила за зимни условия – заредете повече гориво, зимни гуми, вериги, въже за теглене, лопата, топли ръкавици и др.;
4. Носете зареден мобилен телефон;
5. Пътувайте по първокласни /централни/ пътища, тъй като те се почистват от снегонавяванията с предимство;
6. Шофирайте бавно и внимателно при преминаване край сгради, електропроводи и дървета;
7. Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни паркинги и мотели;
8. При образуване на колони от задръствания, спирайте на дистанция, която позволява изтеглянето ви и не използвайте аварийната лента - оставете я свободна за спасителните екипи;
9. По време на път следете за обстановката по радиото. При усложняване на обстановката, преустановете пътуването, спрете в най-близкото населено място. Обърнете за помощ към административните власти на съответното кметство, МВР или пътните служби;
10. При бедствено положение следете по радиото указанията на компетентните органи. Спазвайте техните указания.

ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ ПЕША:
1. Екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи, ръкавици и шапки;
2. Носете зареден мобилен телефон и фенерче;
3. Избягвайте да се движите поединично и стойте по далеч от сгради, стълбове и дървета, от падащ сняг и други отломки от покриви, навеси и др.;
4. Вземете мерки против измръзване на крайниците;
5. Носете лекарствата, които са Ви предписани от лекар и топли напитки.

ОКАЖЕТЕ ПОМОЩ НА ИЗПАДНАЛИТЕ В БЕДА:
1. Ако по време на пътуването се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на органите на КАТ или на пътните служби чрез телефон 112;
2. Завържете дреха с ярък цвят на най-високата част от автомобила в случай на затъване в навявания от сняг;
3. Измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг - тялото се преохлажда допълнително и кожата може да се нарани;
4. При измръзвания се налага транспортиране на пострадалите до болничното заведение.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО ТЕЛ. 112
При нужда незабавно потърсете: ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112
1. Подавайте максимално точна информация /местонахождение, състояние и др. /.
2. Не злоупотребявайте със сигналите до тел. 112. Пренасочване на екипи от различни институции (Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР, Спешна помощ) при фалшив сигнал, може да коства човешки живот в реална ситуация. Не злоупотребявайте със сигналите за непочистена пътна настилка. Според нормативната уредба се допуска снежно покритие в зависимост от различните нива и степени на поддържане.

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ловеч

На 04 януари се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на община Тетевен за 2017г. Основните принципи при разработването на бюджета за 2017г. са планиране на реално изпълними приходи, обвързани с мерките за повишаване на събираемостта по Плана за финансово оздравяване, както и прилагане  на консервативна политика на разходите, обвързани с мерките за тяхното оптимизиране.

„Всички ние трябва да се обединим от общата ни цел: да осигурим запазването на финансовата стабилност на общината, чрез увеличаване на събираемостта на собствените приходи, ефективно и прозрачно разходване на местните ресурси, което трябва да стане и с Вашата подкрепа. Убедена съм, че всеки от нас ще даде своя принос в постигането на тази цел!“, каза кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

Основната цел на финансовата политика на общината е да обвърже определените цели и приоритети за развитието й, с ресурсите и очаквания ефект за населението. Най-сложният елемент на тази политика е постигането на баланс между приходите и разходите. Балансирането на бюджета обхваща както етапа на съставянето, така и етапа на изпълнението му. При разработването на бюджет 2017г. е взето под внимание следното: Анализ на изпълнението на приходната и разходната част на бюджет  2016г.; Тенденция на развитие на приходите и разходите– използване на данните за последните 3 години; Анализ на натуралните  и стойностни показатели за всички разходи, за които могат да се идентифицират натурални показатели; Приложена е структурата, съобразена с изискванията на ЗПФ, ЗДБРБ за 2017 г., указанията на МФ, утвърдената ЕБК  и други закони, свързани с тяхното изпълнение.

Проектобюджетът на Община Тетевен е в размер на 15 690 751 лв. Приходите за държавни дейности възлизат на 9 169 012 лв. -58%, а за местни - 6 521 739 лв. - 42%. Планирането на разходите е същинската част от бюджетния процес и на етап  планиране се осигуряват задължителните плащания и поетите ангажименти. Разходната част на общинския бюджет включва: текущите бюджетни разходи за делегираните от държавата дейности; текущите бюджетни разходи за местните дейности; капиталовите разходи за изпълнение на годишната инвестиционна програма и резерви. През 2017 г. се запазва начина за финансиране на функциите, дейностите и параграфите в делегираните от държавата дейности. Разпределението на разходите е както следва: делегирани от държавата дейности  – 9 169 012 лв., местни дейности - 6 183 064 лв. и дофинансиране на държавни дейности - 338 675 лв.

Ето и общия размер на разходите: Най-голям дял заема функция „Образование” 7,073,169 лв. – 45%, следвана от функция „ЖСТР и БКС” 3,033,714 лв. – 19%, функция „Общи държавни служби” 1,973,319 лв. – 13%, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 1,076,485 лв. – 7% и т.н.

През бюджетната 2017г. усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени към стабилизиране на финансовото състояние чрез увеличаване събираемостта на собствените приходи, повишаване качеството на публичните услуги чрез по-ефективно разпределение и използване на ресурсите по бюджета, както и чрез привличане на средства от Европейските и национални фондове.

Със заповед №3 от 04.01.2017г. на кмета на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, дните 05 и 06 януари са обявени за неучебни. Това се налага поради очаквано влошаване на метеорологичните условия – застудяване според НИМХ - БАН, затрудняващо достигането на необходимите температури от отоплителните инсталации, за провеждане на нормален учебен процес, както и с оглед предпазване на учениците от простудни заболявания.

Учебните занятия започват на 09 януари 2017 г.

Заповедта вижте тук.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), от 4 януари 2017г. Българският Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 300 000 нуждаещи се български граждани. Графикът за поетапното раздаване по програмата ще бъде публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg), на АСП (www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.

Раздаването за първи транш в пункта в гр.Тетевен и в кметствата в Община Тетевен, ще започне от 13.01.2017г. и ще продължи до 31.01.2017 г. с възможност за удължаване на срока.  Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 38,550 кг хранителни продукти: брашно - 10 кг; ориз – 6 кг; спагети – 3,500 кг/7 пакета/; картофено пюре – 1,250 кг/5 пакета/; гювеч – 2,400 кг/3 кутии/; компот – 1,600 кг/2 кутии/; конфитюр – 2 кг. /2 кутии/; месна консерва – 1,800 кг /6 кутии/; захар - 8 кг ; вафли - 2 кг./4 кутии/

Работно време на пункта:

От понеделник до петък – от 09.00ч. до 12.00ч. / 15.00ч.- 17.00ч.

Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2015-2016 г.), към правоимащите са добавени и лица и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 Закона за семейните помощи за деца; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособените за целта временни пунктове в общините и населените места, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

В навечерието на новогодишната нощ, жители и гости на община Тетевен избраха да прекарат оставащите мигове от отминалата 2016г. и да посрещнат Новата 2017г. на площад „Сава Младенов“.

Празничната програма започна с подбрани музикални изпълнения, след което дует "Червено и черно" - Милчо Соколов и Кирил Веселинов, се погрижиха за настроението на присъстващите като представиха едни от най-емблематичните песни на българската поп и рок музика, обработен фолклор и най-новите си композиции. За всички събрали се беше осигурено вино, а малко преди полунощ кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева отправи приветствие. Тя каза следното: „В това време от годината, по традиция, винаги си пожелаваме здраве, щастие и късмет. Аз искам да Ви пожелая и нещо друго – вяра! Годината, която изпращаме не беше лека, но не и безнадеждна. Защото посрещахме трудностите заедно – заедно градихме и заедно създавахме“.

„Нека през Новата 2017 г. да бъдем по-задружни, да се подкрепяме и успяваме, а чрез успеха да превърнем нашата Община в едно по-красиво и по-приятно място за живот!“, завърши д-р Бояджиева.

В първите мигове на Новата година, площад „Сава Младенов“ бе озарен от тържествена заря, придружена от кръшни хора, а в края на празничната програма присъстващите провериха късмета си с парче от новогодишната баница.

 

Уважаеми съграждани и гости на град Тетевен,

Заповядайте на 31.12.2016г. от 22:00ч. на площад „Сава Младенов“, за да посрещнем заедно Новата 2017 година. Очаква Ви професионално концертно озвучаване, арт-осветление и ефекти, както и разнообразни музикални изпълнения от дует "Червено и черно" - Милчо Соколов и Кирил Веселинов. Дуетът ще представи едни от най-емблематичните песни на българската поп и рок музика, обработен фолклор и най-новите си композиции, а краят на новогодишната програма ще завърши с празнична заря.

Заповядайте!

В резултат на обилния снеговалеж през изминалото денонощие, на 29 декември в Община Тетевен бе свикан общинският щаб за изпълнение на плана за защита от бедствия. Пътищата в община Тетевен са проходими при зимни условия без пътя Рибарица-Шипково. Вътрешната улична мрежа е частично изчистена и продължава да се почиства. През изминалото денонощие е възникнало частично прекъсване на ел. захранването в някои от населените места на територията на общината, като авариите своевременно са били отстранявани и ел. захранването възстановено.

Към момента ел. мрежата е в изправност, водоподаването е нормализирано и екипите на спешна помощ са в готовност. Няма информация за бедстващи хора. Снегопочистващите фирми работят на пълни обороти и с пълния си личен състав. При нужда има готовност за съдействие от държавни и частни фирми, а помощ могат да окажат и от Планинска спасителна служба и доброволческите отряди.

Хижите са с 1 – 1,10 см. снежна покривка, но засега всичко е спокойно. Очакват се слаби снеговалежи и ако се наложи, ще бъде осигурен транспорт за пострадали.

Във връзка с обилния снеговалеж и натрупването на големи количества сняг, призоваваме гражданите да почистват тротоарите пред домовете, магазините, заведенията и офисите си. Складирането на почистения сняг да се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците. Желателно е снегът да се натрупва встрани, а не върху пътното платно.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню