Обяви

Обяви

В Държавен вестник, бр.106 от 10.12.2013 г. е публикувано изменение на Наредба №15/2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, при което се въвежда заверка и регистрация в Регионалната здравна инспекция на личната здравна книжка на лицата, работещи в горепосочените обекти с обществено значение.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето, чрез поставяне на печат върху снимката на документа и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката всеки работен ден от 10-12 часа и 14-16 часа.

Уважаеми съграждани, каним ви на празника „Богоявление”, който ще бъде реализиран на 6 януари т.г. от 10,00 часа на р. Вит - местността „Синчец”, като шествието ще премине от църквата „Св. Всех Святих” по ул. „Симеон Куманов” и по моста при ПГГСД „Сава Младенов” /Горския техникум/, след Битовия комбинат ще продължи по ул. „Лечо Гайдаря” до посочената местност на реката. Заповядайте.

От началото на 2012г. на територията на Община Тетевен се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.

Цели по проекта:

  • Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”
  • Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;
  • Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица;
  • Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво.

         През месец Декември две от децата настанени в приемни семейства, намeриха свой дом в семейства на осиновители. След провеждане на опознавателни и напасващи срещи между приемни родители и деца, ползващи социална услуга в Център за обществена подкрепа – гр. Тетевен, две деца бяха настанени в приемни семейства.

На 09.12.2013 година в Общински детски комплекс – гр. Тетевен се проведе работна среща на приемни семейства и Екип по приемна грижа – гр. Тетевен, на която бяха обсъдени теми късаещи приемната грижа.

Председателя на Общинския съвет, съвместно с общинските съветници предоставиха щедри подаръци за всички деца, настанени в приемни семейства.

         Ако и Вие искате да станете част от приемните семейства можете да дойдете на място в офиса на Екипа по приемна грижа на ул. „Здравец”19 или да се свържете с нас по телефона: 0886 59 22 17, 0889 21 38 81

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню