Обяви

Обяви

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - ГОСПОДИН МИЛЕН МИЛЕВ, ВИ КАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В СЪЗДАВАНЕТО НА ПРАЗНИЧНА АТМОСФЕРА В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА, КАТО УЧАСТВАТЕ В ТРАДИЦИОННИЯ КОЛЕДЕН БАЗАР, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ НА 17.12.2013Г. /ДО 31.12.2013Г./ ОТ 11.00 Ч. НА ПЛ. „САВА МЛАДЕНОВ“.
ТУК Е МЯСТОТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА ПОКАЖЕТЕ СВОИТЕ УМЕНИЯ. ДАЛИ ЩЕ ПРЕДЛАГАТЕ ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ ВКУСОТИИ, РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ БИЖУТА, КОЛЕДНИ СУВЕНИРИ, ИЛИ ПРОДУКТИ ОТ ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ……ИЗБОРЪТ Е ВАШ!
ТЕРЕНЪТ Е ОТ НАС, ПРОДУКЦИЯТА ОТ ВАС!
МОЛЯ В СРОК ДО 10.12.2013Г. ДА ПОТВЪРДИТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ НА ТЕЛЕФОН: 0895601573

 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


От началото на 2012г. на територията на Община Тетевен се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.
Цели по проекта:
· Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”
· Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;
· Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица;

Покана за обществено обсъждане на Общинския план за развитие на община Тетевен за периода 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 5.12.2013г от 16.00 часа в салона на Общинска Администрация гр. Тетевен

 

Писмо-покана тук

 

Проект на Общински план за развитие тук

Кметът на Община Тетевен

На основание чл.84, ал.2 и в изпълнение на § 122 от ПЗР на  Закона за публичните финанси и чл.27 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет  на Община Тетевен

кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 29.11.2013 год. от 10.00 часа в салона на Община Тетевен

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на бюджетната прогноза за 2014 г.на Община Тетевен

В рамките на изпълнението на проект „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, представители на общините Етрополе, Правец и Тетевен взеха участие в туристическата борса „Targu de turism al Romaniei” TTR, която се проведе от 14-ти до 17-ти ноември в Изложбен център РомЕкспо в Букурещ, Румъния.

Организатори на събитието са РомЕкспо и Търговско-промишлена камара на Румъния, в партньорство с Националната асоциация на туристическите агенции в Румъния (NATA), Федерацията на румънските работодатели в туризма (FPTR), Националната асоциация за селски, еко и културен туризъм в Румъния (ANTREC) и Организацията на спа работодателите в Румъния (OPTBR).

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню