Обяви

Обяви

Приемане на военна служба на лица, завършили   граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г. в

                              61 –ва механизирана бригада – Карлово и

                             2-ра механизирана бригада – Стара Загора

 

Със заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

Заявленията за кандидатстване за област Ловеч се подават чрез Областен военен отдел – Ловеч и неговите офиси по общини.

Срок за подаване на заявления от кандидатите до 11.10.2013 г.

 

За свободните места по длъжности и населени места на разположението им както и начина на подаване на заявленията и подготвяне на пълния набор от документи можете да получите точна и пълна информация в „Офиса за военен отчет” в община Тетевен в сградата на общинската администрация .

телефон за контакти гр. Тетевен    0678 /52333

 

и в Областен военен отдел –Ловеч

телефон за контакти гр.Ловеч 068/603972

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню