Обяви

Обяви

Община Тетевен на   основание Решение №12/03.07.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

Обявява Открит Конкурс за изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на дяловете на “Дърворезба” ЕООД – Тетевен  при следните условия :

  1. Конкурсът  ще се проведе от 14.00 часа  на 12.08.2013 г. в стая № 216 на ОбА Тетевен
  2. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 часа  на 08.08.2013 год. от информационен център на ОбА Тетевен  , 50 лева без ДДС. 
  3. Предложенията за участие се подават в запечатан плик  до 16.00 часа на 09.08.2013 год. в инф.център на ОбА Тетевен.
  4. Депозитна вноска за участие в размер на 50 лв. се внася  в касата на инф.център на ОбА Тетевен  или по банков път до 16.00 часа на 09.08.2013г.
  5. Допълнителна информация  стая 214 на Общинска администрация Тетевен и  тел.0678/5-22-00/214 

На 05.06.2013 г. от 10:00 ч. в хотел „Еница” се проведе Kръгла маса със социалните партньори на тема „Kонсултации за устойчиво развитие”в рамките напроект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение - 18 месеца.

Повече...

На 05.06.2013 г. от 14:00 ч. в хотел „Еница” се проведе Кръгла маса с представители на бизнеса и браншови организации на тема „Приоритети за икономическо развитие в периода 2014-2020” в рамките напроект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение - 18 месеца.

Повече...

Община Тетевен беше домакин на Ден на отворени врати с граждани и граждански организации

 

На 05.06.2013 г. в община Тетевен се проведе Ден на отворени врати с граждани и граждански организациив рамките напроект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение - 18 месеца.

Повече...

 

Заповядайте на Кръгла маса на тема „Kонсултации за устойчиво развитие”.

На събитието ще се обсъди очертаната рамка от приоритети за следващия програмен период 2014-2020 г., дейности и инциативи, които да бъдат включени в стратегическите документи, бъдещи работни срещи в процеса на разработване и приемане на стратегическите документи.

Кръглата маса ще се проведе на 05.06.2013 г. (сряда), от 10:00 часа в хотел „Еница”, ул. „Иван Вазов” № 172, гр. Тетевен.

 

Заповядайте на Кръгла маса на тема „Приоритети за икономическо развитие в периода 2014-2020”.

На събитието ще бъдат обсъдени очертаните приоритети и цели за развитието на община Тетевен и как постигането им ще се отрази на развитието на местната икономика. Ще имате възможност да дадете конкретни предложения и идеи за мерки, които да бъдат включени в бъдещия общински план за развитие. Ще бъдат дискутирани и предложения за установяване на форми на партньорство и осъществяване на съвместни инициативи. Ще Ви бъдат предоставени анкетни карти за обратна връзка и кокретни предложения за насърчаване на икономическото развитие.

Кръглата маса ще се проведе на 05.06.2013 г. (сряда), от 14:00 часа в хотел „Еница”, ул. „Иван Вазов” № 172, гр. Тетевен.

Заповядайте на Ден на отворени врати с граждани и граждански организации в община Тетевен.

Събитието ще се проведе в два панела:

-         общ - ще бъдат презентирани приоритетите за развитие на общината и ще се проведе дискусия;

-         индивидуален - участниците ще имат възможност за директен разговор с кмета на общината, общински експерти и представители на консултанта по проекта, което ще осигури възможност за ясно споделяне на идеи и получаване на индивидуални отговори по поставени въпроси.

На участниците ще бъдат предоставени анкетни карти за обратна връзка, в които да изразят своята позиция по представените политики.

Събитието ще се проведе на 06.06.2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация Тетевен, пл."Сава Младенов" № 9, гр. Тетевен.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню