Обяви

Обяви

Европейската комисия организира присъждането на "Европейските награди за насърчаване на предприемачеството" - конкурс за публични инициативи в подкрепа на предприемачеството най-вече на местно ниво.

Каним всички заинтересовани от община Тетевен да участват в инициативата, като Ви информираме, че могат да се включат в конкурса самостоятелно, съвместно с национални, регионални и местни публични институции или на принципа на публично-частни партньорства. Наградите ще се връчват в шест различни категории.

Конкурсът се провежда на два етапа: национален и европейски. Двата най-добри проекта от националния етап получават правото за участие на европейско ниво. В България организатор на конкурса е Министерство на икономиката. Повече за условията и за това как да се кандидатства ще намерите на електронната страница на министерството:

Проектът се реализира по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, номер на процедурата BG05M9OP001-2.002 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020, чрез Европейски социален фонд.

 

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс Община Тетевен уведомява всички заинтересовани физическии юридически лица, че e изработен и e предмет на обществено обсъждане Предварителен проект на Общ устройствен план на община Тетевен.

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Тетевен, заедно със всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на Община Тетевен на електронен адрес: http://www.teteven.bg/.

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Тетевен e доспъпен за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл."Сава Младенов" №9, ет.1, стая №103, отдел „УТСИД“.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2016 г. ОТ 16:00 часа В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТ. 1, САЛОНА НА ОБЩИНАТА.

Писмени становища могат да се предоставят в срок до 14 (четиринадесет) дни след датата на общественото обсъждане – до 08.04.2016 г. включително на адрес: Община Тетевен, град Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9.

За контакти относно общественото обсъждане от страна на Община Тетевен: урб. Надежда Петкова – главен експерт ППО при отдел УТСИД, Община Тетевен, гр. Тетевен, ет. 1, стая 103, тел. 06785/22 00, вътр. 109, факс 06785/21 70, е-майл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Линкове:

 

1. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

2. СПН ОУПО Тетевен

 

3. ТОМ I ОУПО Тетевен

 

4. ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1546, от които 1524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта.

От началото на 2016 г. приемните родители от предходния проект „И аз имам семейство“ (1 524 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата „приемна грижа“ на територията на 82-те общини-партньори по проекта.


ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

КЪМ ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 09.02.2016Г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на горските територии собственост на Община Тетевен

Община Тетевен уведоми на 09.02.16г. всички заинтересовани лица,  че в официалната интернет страница на Община Тетевен – www.teteven.bgе публикуван  Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Тетевен и доклад – анализ за изпълнение прилагането на действащата наредба. Също така е предоставен достъп до него в Информационния център на Община Тетевен, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становища, предложения и възражения.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица  могат да подават становища, предложения и възражения по проекта в 14-дневен срок от публикуването на съобщението и проекта.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., най-късно до 17:00 часа на 23.02.2014г.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ще се проведе на 23.02.2016г. от 17:00 часа в салона на Община Тетевен.

     На 19 февруари т.г. от 12,00 часа пред паметника на Васил Левски ще бъде проведено възпоменателно честване, посветено на 143-та годишнина от обесването на Апостола на българската свобода. Във възпоменателното честване ще вземат участие представителни групи от училища и културни институти.

     Каним гражданството да поднесе своята почит и признателност към делото на Апостола!

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню