Обяви

Обяви

Община Тетевен уведомява всички граждани, които са кандидатствали по програма за социално подпомагане, че на 13.01.2016 г. от 11:00 ч. започва предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - на ул. „Трети март“ /бивша детска млечна кухня/.

На 7 януари (четвъртък) конно шествие ще премине по улиците на града с маршрут: Сборен пункт - паметник на Баньо Маринов /кв. Горни край/, по ул. "Иван Вазов", площад "Сава Младенов", продължава по ул. "Иван Вазов" до пл. "Първи ноември". Начало на проявата - 11:30 ч.

Уважаеми съграждани, каним Ви на празника „Богоявление”, който ще бъде реализиран на 6 януари т.г. на р. Вит - м. Синчец. Шествието ще тръгне в 10:00 ч. от Храм "Св. Всех Святих". Заповядайте.

Скъпи съграждани,

Търся думи, с които да изразя чисто човешкото си отношение към всички вас по повод Новата 2016 година. Когато бяхме деца беше странно и далечно да мислим за 2015-та, 2016-та година… А ето, че времето се изниза и днес ние сме на прага на 16-ата година от новото хилядолетие - с нови надежди, с нови очаквания, с нови мечти и силна вяра.
2015 донесе на нашата община промяна. И аз ще дам всичко от себе си, за да бъде тази промяна градивна, положителна и успешна за Тетевен. 
Всичко това ще се случи трудно, всички ще платим своята цена за пропуснатото време и пропилените възможности, но завареното в общината показва само едно – трябва да се разделим с илюзиите. За новото ръководство на общината новогодишните късмети са по-скоро със знак минус. За да променим това трябва всички заедно да понесем тежестите, за да излекуваме раните и бързо да тръгнем напред. Защото имаме много работа – трябва да изпълняваме програма, написано от вас самите – програма за растеж, за обновяване на нашите села, за благоустрояване на нашия град, програма за хората от всички възрасти. Защото внимание заслужават и учителите, които възпитават децата на Тетевен, и лекарите, които лекуват тетевенци, и талантливите ни деца и млади хора, и възрастните, и нашите спортисти, и хората, които осигуряват работните места… всички!

 

Кметът на Община Тетевен – Д-р Мадлена Бояджиева, на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 39 от  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тетевен, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 08.01.2016 год. от 16.00 часа в салона на Община Тетевен НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на  проекта на бюджет за 2016 г. на Община Тетевен.

Проектът е по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 "Нови алтернативи". Проектът стартира на 26.03.2015 г. след сключено междуинституционално партньорско споразумение и е с продължителност 12 месеца, а предоставянето на услугата "Личен асистент" стартира на 13.05.2015 г.

Подробности вижте тук.

Обявление вижте тук.

Приложения:

CV-социален работник

Декларация  за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Декларация Приложение 1

Заявление за участие в подбор

 

СЪОБЩЕНИЕ

         След проведен първи етап /подбор по документи/ на 22.12.2015г. от комисия, определена със Заповед №726/22.12.2015г. на  Кмета на община Тетевен са допуснати следните кандидати за участие във II – ри етап /интервю с кандидатите/ за дейността „Социален работник”, предоставящ услугата „Приемна грижа 2015”.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

 

1.     Цвета Маринова Христова

2.     Даниела Дачева Илиева

3.     Евгения Лъчезарова Лазарова-Славчова

4.     Стоян Николаев Стоянов

5.     Лора Николаева Маринова

 

Интервюто  с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.12.2015г. от 13:00 часа в кабинет №201 намиращ се в сградата на Общинска администрация –пл.“Сава Младенов“ №9, 2-ри етаж.

 

Марияна Мечкарова

 

Администратор по проект "Приеми ме 2015"

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню