В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, Община Тетевен организира Коледен турнир по футбол за деца, който се проведе на спортен комплекс „Тетевен 2009“. В него се включиха 7 отбора - ФК „Озрен“ - Голям извор, ФК „Бенковски“ – Тетевен, ФК „Вихър“ – Глогово, ФК „Пещера“ – Галата, ФК „Светкавица“ – Градежница, като изненадата бе участието на ФК ЦСКА – София.
В получилия се атрактивен и оспорван турнир, златните медали бяха спечелени от отбора на „Озрен“ . На второ място се класира тимът на ЦСКА, като бяха определени две трети места за отборите на „Бенковски“ 1 и „Бенковски“ 2.
Медалите, купите, грамотите и индивидуалните награди - за най-добрите играчи в турнира, бяха връчени от кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, която е и патрон на турнира.

Ето и класирането:

1. ФК „Озрен“ - Голям извор

2. ФК ЦСКА – София

3. „Бенковски“ – Тетевен 1

3.  „Бенковски“ – Тетевен 2

Индивидуални награди:

 1. Най-добър нападател – Павел Русков (ФК „Пещера“ – Галата)
 2. Най-добър вратар       - Филип Асенов (ФК „Озрен“ - Голям извор)
 3. Най-добър защитник – Йонко Йонков (ФК „Бенковски“ – Тетевен)
 4. Най-добър футболист – Димитър Славчов (ФК „Озрен“ - Голям извор)
 5. Голмайстор – Димитър Трифонов (ФК „Озрен“ - Голям извор)
 6. Най-добра футболистка – Виктория Панделиева (ФК ЦСКА – София)
 7. Играч феърплей – Георги Станев (ФК „Бенковски“ – Тетевен)
 8. Най-атрактивен футболист – Мартин Миленов (ФК „Бенковски“ – Тетевен)
 9. Най-красив гол – Димитър Славчов (ФК „Озрен“ - Голям извор)
 10. Звезда на турнира – Биляна Кавалска (ФК ЦСКА – София)

В навечерието на Коледно-новогодишните празници, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева посрещна малките коледари от ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен. Те изпълниха коледарски песни и нарекоха общинската администрация за здраве и благополучие.

Д-р Бояджиева благодари на децата и техните ръководители, че за поредна година са уважили общинска администрация и спазвайки обичая дари на малките коледарчета вити краваи и лакомства. Д-р Бояджиева пожела на всички светли празници, изпълнени с много усмивки и добро настроение, а на малчуганите да получат най-хубавите подаръци.

Сред присъстващите на тържеството бяха още зам.-кметовете на Община Тетевен - Борис Врабевски и Тони Стоев и служители на администрацията.

Във връзка с оптимизирането на транспортната мрежа за превоз на ученици за учебната 2023/2024г., Община Тетевен получи нов 35-местен училищен автобус от МОН за нуждите на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит.

Превозното средство се предоставя поради факта, че настоящият автобус, също предоставен от МОН, е стар, а броят на местата му не отговаря на броя на пътуващите ученици.

С цел приобщаване в образователния процес на учениците, имаме създадена удобна транспортна схема за превоза им от различните населени места в общината, каза кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Тя подчерта, че усилията на администрацията и на образователните институции са насочени към подобряване на нивото и качеството на осигурената транспортна схема на учениците в общината. Кметът допълни, че това е с цел повишаване на безопасността им на пътуване, както и на тяхното навременно включване в учебния процес.

На 19.12.2023 г. в салона на Община Тетевен в присъствието на експерти от РУО-Ловеч, представители на РУП-Тетевен, представители на Отдел „закрила на детето“, директори и учители в детските градини и училища, бяха представени добри практики във връзка с дейностите по Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система и за които има риск от отпадане.

Срещата бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, а сред присъстващите бяха още зам.-кметът - Борис Врабевски, областният управител – Виктор Стойчев и г-жа Иваничка Буровска – началник на РУО – Ловеч.

Главен експерт „Образование“ – Петя Вълово, директора на ДГ „Васил Левски“ - Тетевен - Диана Лалева и представител на ОУ „Васил Левски“ – село Голям Извор, изнесоха лекции по темата и представиха начините си на работа и своя опит.

От срещата стана ясно, че на територията на община Тетевен са създадени IV екипа, които при осъществяването на предвидените дейности работят междуинституционално и професионално. За всяко населено място и училище от общината със заповед на Началника на РУО са сформирани екипи за обхват, които обхождат необхванатите деца и ученици, като протоколите се нанасят редовно в Информационната система.

При осъществяваните съвместни дейности по обхват винаги водеща е мотивацията да се работи в полза защита на интереса на децата и учениците, те да бъдат приобщени в образователната система, като се оказва личностна и психологична подкрепа на подрастващите и на техните семейства.

При действащия Механизъм резултатно са обхванати почти всички деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Изключение най-често правят пребиваващите със семействата си в чужбина.

Предприети мерки за постигнатите резултати са:

 • Поддържане на постоянна комуникация по отношение на застрашените от отпадане и отпаднали деца и ученици;
 • Начертаване на конкретни мерки и действия в полза на образованието и социалното благосъстояние на децата – учениците;
 • Търсене на нови идеи и форми на работа, които да бъдат в полза на гражданите и техните деца;

Ефективността на приложените и предвидените мерки и дейности в голяма степен зависи от тяхната системност, последователност и от степента на ангажираност на всички заинтересовани страни към проблема - семейство, училища, детски градини, Община, Дирекция „Социално подпомагане”, РУП, институции, общественост.

В салона на Общинска администрация – Тетевен, се проведе работната среща във връзка с осъществяването на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. в средните училища на община Тетевен. Бе обсъден добрият пример в дуалното обучение, както и потребностите на бизнеса и възможностите за реализацията на учениците в местни фирми.

Срещата се провежда съвместно с РУО на МОН, гр. Ловеч. и бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Професионалното обучение в общината се съобразява със спецификата на местната икономика. То отразява потребностите на бизнеса да повиши качеството на придобитите от учениците компетентности и да ги насочи за кариерна реализация по придобитата професия в конкретно предприятие. Оттук и необходимостта от партньорство и взаимен интерес между двете страни, отбеляза кметът.

Осигуряването на набор от адекватни умения за професиите на бъдещето, както и поддържането на добро качество на обучението са в центъра на осъществяваните образователни дейности на училищата, Община Тетевен и на работодателите, подчерта д-р Бояджиева.

Идеята на план-приема е да се даде възможност на всяко дете да учи и работи това, което му е на сърце, а местният бизнес да получи подготвени хора, каза областният управител – Виктор Стойчев. Той добави, че е приятно изненадан от добрия пример в дуалното обучение в НПГГСД „Сава Младенов" и Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги, както и от ползите, които то предоставя както за учениците, така и работодателите.

Водещият фактор за план-приема са завършващите 7-ми клас ученици, след това е подготвеността на учителите в училищата, изискванията на бизнеса и стратегията за развитие на Общината и не на последно място съобразяването с правилата, които се утвърждават всяка година от Министъра на образованието и науката, каза по време на срещата г-жа Иваничка Буровска – началник на РУО - Ловеч.

Беше отчетено, че през последните три години се откроява тенденцията към увеличаване броя на приетите ученици в осъществения план-прием от средните училища на община Тетевен. Така за учебната 2022/2023 г. от общо 199 ученици, завършили VII клас, останали да се обучават в община Тетевен през 2023/2024 г. са 145 ученици.

В последните години се забелязва устойчива тенденция на запазване на утвърдените в общината профилирани и професионални паралелки, като резултат от създадените възможности за осигуряване на заетост на придобилите степен на професионална квалификация. В НПГГСД „Сава Младенов" и в Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги е въведена дуална форма на обучение на учениците. Двете училища насочват усилията си към утвърждаване на обучението чрез работа, което дава възможност на обучаемите ученици да придобият реален трудов опит, да се запознаят с търсените от работодателите умения, както и с уменията, които биха улеснили реализацията им на пазара на труда. Младите хора имат възможност да придобият практическото обучение с формиране на умения в реална работна среда.

Сред присъстващите на срещата бяха още зам.-кметът Борис Врабевски, гл. експерт "Образование“ при Община Тетевен - Петя Вълова, г-н Христо Христов - директор на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Тетевен, Първолета Василева зам.-директор на НПГГСД "Сава Младенов" - гр. Тетевен, Йочка Вълчева - директор на Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - гр. Тетевен, Маринела Маркова - директор на СУ „Георги Бенковски“ - гр. Тетевен, управители на фирми и учреждения и др.

През изминалия уикенд за поредна година се проведе събитието „Арт пленер – Вила Червен“. Тази година участниците получиха урок по сито печат от организаторката Милена Стамболийска, Милена Атанасова - художник, Венера Стойчева - интериорен дизайнер и Преслава Ганчева – фотограф.

Събитието се проведе в два дни като в събота ученици от СУ "Георги Бенковски" – гр. Тетевен, с ръководители г-жа Александра Варджийска-Мотева и г-жа Людмила Начева, чрез усвоената техника напечатаха своите тениски на Вила „Червен“.

На следващия ден децата от 4-ти клас от НУ "Хаджи Генчо" – гр. Тетевен, се потрудиха сами да опънат, да натискат и да отпечатат, с помощта на ракел, черно бели изображения, рисувани от г-жа Стамболийска преди 23 години, на своите тениски.

Г-жа Милена Стомболийска получи и поздравителен адрес от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, в който се казва, че пленерът всяка година събира млади и креативни творци на различна възраст, за да обменят и предадат своя опит, знания и умения. В текста се посочва още, че чрез подобни инициативи, чрез любов и усърдие можем да покажем на децата красотата на света и да възпитаваме отношението им към природата и хората. Адресът завършва с пожелания за топло посрещане и весело изкарване на предстоящите Коледно-новогодишни празници.

"Арт Пленер Вила Червен" се провежда ежегодно със съдействието на Община Тетевен.

 

На 15 декември Черни Вит отбеляза своя празник - Подписването на Указ № 557 от Княз Фердинанд за обявяването на селото за самостоятелна единица – Община. Тази година се навършват 109 години от историческото събитие.

Честването започна в храм „Успение Богородично” в центъра на селото, където се проведе празнична служба и водосвет за здраве. Специален гост бе зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски, който връчи поздравителен адрес от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Кметът на с. Черни Вит - инж. Цветослава Христова, поздрави присъстващите и припомни на всички събитията около паметния момент с подписването на Указ №557.

Малко по-късно бе открит и новият парк в селото по проект „Изграждане на зелени площи и кът за отдих в сърцето на с. Черни Вит, община Тетевен“. Той е разработен в рамките на Националната кампания на МОСВ „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“. За реализацията му бяха извършени дейности по почистване, озеленяване, зацветяване и засаждане на подходяща растителност на обособен терен в центъра на селото. Оформена е тротоарна алея, изградена е ограда и беседка, монтирани са пейки, както и кошове за отпадъци.

Кметът на Черни Вит – Цветослава Христова, отбеляза, че е изключително радостна и удовлетворена от реализацията на проекта, защото новоизграденият кът за отдих се намира на много атрактивно място и прави впечатление на жителите и гостите на селото. Тя добави, че проектът е част от програмата за развитие на селото, което в последните години се е превърнало в предпочитана туристическа дестинация, а новият парк ще посрещне както нуждите на туристите, така и на местните жители.

Празничният ден завърши столовата на Държавното горско стопанство, където се проведе тържествена част и празничен концерт на самодейците от НЧ „Христо Смирненски 1925“ - с. Черни Вит.

 

По инициатива на Община Тетевен по време на 7-мото издание на Празника на тетевенската саламура бе организирана благотворителна кампания, в която активно участие взеха средните училища от град Тетевен.

Освен традиционните рекламни материали, ученици от съответните професионални и профилирани паралелки изработиха и материали с логото на Празника – материали от дърво с логото или символи на празника – кулинарни дъски, ключодържатели, кухненски престилки и възглавнички с апликации, включващи символи на празника и др.

Събраните средства от продадените рекламни материали бяха дарени на Детското отделение на „МБАЛ – Тетевен – д-р А. Пешев“. С тях се закупиха телевизор и нов съвременен инхалатор.

Отделението вече има и нова визия благодарение на г-н Лазар Лазаров, който благотворително изработи апликации с детски рисунки за стените и вратите му. Апликациите бяха поставени със съдействието на г-н Стоян Стоянов (Стоян Художника).

На 23 декември в гр. Тетевен ще се проведе традиционният Коледен базар. Събитието ще се състои на пл. „Сава Младенов“ и е с начален час 10.00ч.

В базара ще се включат детски градини, училища, читалища, центрове, занаятчии и жители от цялата община. Те ще представят ръчно изработени играчки, коледни сувенири, хранителни продукти, дървени и шивашки изделия и др.

Всички, които желаят да се включат в Базара, могат да заявят участието си до 18 декември на тел.: 0882 500 262 или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ФК „Бенковски“ – Тетевен завърши годината с празничен турнир, в който взеха участие всички формации на клуба, като бяха отличи и най-изявените футболисти.

Гост на събитието бе кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави присъстващите, пожела им бъдещи успехи и весели Коледно-новогодишни празници. Също така д-р Бояджиева награди и талантливите тетевенски футболисти.

Президентът на ФК „Бенковски“ – Стефан Стефанов благодари на д-р Бояджиева за оказаната подкрепа през годините, както и за предоставените перфектни условия за спортно-тренировъчна дейност на клуба от страна на Община Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню