Проект за Общ устройствен план

О Б Я В А

за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Тетевен съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА. Общественото обсъждане ще се проведе на 27.01.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен. Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Тетевен се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

 

Съобщение за провеждане на консултации вижте тук.

 

КОРИГИРАН И ДОПЪЛНЕН ДЕО на ОУПО Тетевен - вижте тук.

Резюме КОРИГИРАН И ДОПЪЛНЕН ДЕО на ОУПО Тетевен - вижте тук.

Становище по ЕО на РИОСВ - вижте тук.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУП ТЕТЕВЕН:

ТОМ I ОУПО Тетевен - вижте тук.

ТОМ II ОУПО Тетевен - вижте тук.

СПН ОУПО Тетевен - вижте тук.

 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - вижте тук.

Графични приложения 1 - вижте тук.

 

Протокол от ОЕСУТ за ОУП на община Тетевен - вижте тук.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ОУП ТЕТЕВЕН:

ОУПО Тетевен - Археология - вижте тук.

ОУПО Тетевен - Обяснителна записка - вижте тук.

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - вижте тук.

СПН ОУПО Тетевен - вижте тук.

Графични приложения вижте тук.

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню