Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-870/21.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 18 / осемнадесет / войнишки длъжности във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарната КИС/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

За военни формирования 26340 – София – 3бр.; в.ф. 46390 – София – 3бр.; в.ф. 34610 – София извън гарнизона – 2бр.; в.ф. 38460 – София извън гарнизона – 1 бр.; в.ф. 42170 – Сливен – 2бр.; в.ф. 36450 – София извън гарнизона – 3бр.; в.ф. 38410 – София – 3бр. и в.ф. 26050 – София извън гарнизона – 2бр.   

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

27.11.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на

Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и в мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню