Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен за периода 05.04-09.04.2021 г.

На 06.04.2021 г. /13:30 - 15:30 ч. /   На 07.04.2021 г. /13:30 - 15:30 ч. /   На 09.04.2021 г. /13:30 - 15:30 ч. / - Голям Извор, Общ. Тетевен:   Витко Лалев 65, 71, 44, Георги Стойков 43, 56, 29, 40, 39, 48, 42, 44, 38, 46, 59, 49, 54, 52, 53, 60, 57, 58, 35, 55, 41, 37, 45, 36, 50, Поп Стефан Диков 2, 5, 1, 4, Първомайска 27, 19, 21, 15, 32, 26, 33, 1, 38, 17, 24, 28, 30, 16, 25, 46, 14, 43, 31, 34, 20

На 06.04.2021 г. /13:30 - 15:30 ч. /   На 07.04.2021 г. /13:30 - 15:30 ч. /   На 08.04.2021 г. /13:30 - 15:30 ч. / - Тетевен:   Боева Могила 18, 8, 1, 12, 14, 16, 10, 2, 5, 4, 20 Уо На Тп37, 6, 3, Вежен 25, 11, 26, 10, 14, 8, 20, 19, 18, 17, 12, 9, 13, 22, 16, 21, 23, 24, 7, Емил Марков 70, 35, Иван Фурнаджиев 10, 18, 1, 8, 12, 7, 3, 1б, 16, 9, 6, 14, 5

На 08.04.2021 г. /13:00 - 15:30 ч. / - Тетевен:   Емил Марков 4, 2, Иван Вазов 158, 127, 123, 167, 160, 132, 141, 121, 131, 129, 99, 161, 207, 97, 183, 103, 143, 175, 209, 155, 142, 153, 181, 93, 165, 137, 104, 113, 193, 106, 114, 185, 146, 101, 95, 117, 170, 211, 151, 156, 173, 139, 168, 174, 148, 138, 126, 195, 140, 205, 199, 162, 191, 124, 159, 116, 133, 157, 111, 110, 105, 125, 115, 150, 172, 164, 102, 112, 197, 187, 171, 108, 177, 119, 179, 135, 107, 163, 169, 189, 144, 152, 149, 134, 201, 130, 122, 109, 154, 136, 166, 147, 100, 176, 145, 120, 203, Костина 3, 11, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 9, 13, Лальо Пеев 2, 4, Марин Мръвков 2, 6, 4, Марин Урманов 47, 32, 28, 51, 49, 30, 38, 36, 41, 45, 43, Паца Нейкова 3, 4, 1, 2, Пеновото Бунгало, Фургон, Павилион, Романов Дол 5, 8, 7, 10, 1, 3, 6, 9, 2, Усин Керим 111, Хаджи Димитър 5, 3, 1, Христо Ботев 12, 75, 87, 95, 85, 97, 105, 6, 81, 89, 77, 103, 10, 101, 93, 79, 8

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню